startpagina | voor de bouw | de bouw | Smitt | 1915-1928 | Woittiez | jaren 70 | recent | renovaties

Ruwe renovaties in de jaren 70

In 1965 koopt J. van Ziel het pand van (de erven?) wed. Woittiez. Op 17 mei 1965 vraag hij toestemming voor het bouwen van een dubbele garage bij zijn woning (sectie F no 634), en voert dat zelf uit daar hij timmerman is. Dat was hij overigens zelf niet, hij verkocht met succes bouwkranen, maar zijn zoons zaten in de bouw. De uiteindelijke realisatie komt niet precies overeen met de ingediende bouwtekening. De garage komt dichter bij de woning en krijgt geen tussenmuur. Het is een slordig bouwsel.

Het huis zelf wordt waarschijnlijk eerst van binnen flink onder handen genomen. In de woonkamer verdwijnt de ensuite vorm, en er komt een geheel nieuw gipsplafond met balken (groen). Er wordt een garderobekast gebouwd en er komt een open haard in de woonkamer. Dit geheel wordt bekleed met een schrootjeswand. Ook de keuken krijgt een schrootjes lambrisering en een schrootjes plafond, evenals de kleine kamer voor. De CV wordt uitgebreid en electriciteitsleidingen worden ingefreesd.

Bestaande voor- en achtergevel 1971. De bestaande situatie in 1971 geeft een beeld zoals het huis er sinds 1928 ongeveer heeft uitgezien. Wel zijn de openslaande deuren van de woonkamer aan de voorzijde niet meer aanwezig, en is aan de achterzijde van de woonkamer in plaats van een enkel raam hier inmiddels een tuindeur met groot raam te zien.


Bestaande linker- en rechterzijgevel in 1971. Links is het kleine raam aan de voorzijde merkwaardig klein, de dakkapel ontbreekt. Rechts zijn de ramen aan de onderzijde niet even hoog, wat op de foto
van Woittiez wel het geval is.

Zes jaar later, op 14 oktober 1971 wordt een door A.H. van Ziel ingediende aanvraag goedgekeurd voor een grondige vernieuwing van de ramen. Mogelijk zijn toen ook de deuren vernieuwd. Het huis werd geheel gestuct en wit geschilderd.

NIeuwe voor- en achtergevel vanaf 1971. Het huis wordt wit gestuct, en er komen schroten aan voor en
achtergevel. Het voorraam van de woonkamer wordt uiteindelijke asymmetrisch gerealiseerd met een
groot en en klein venster.


Nieuwe linker- en rechterzijgevel vanaf 1971. Aan de lateien boven de verbrede ramen (streeplijnen)
moest extra aandacht worden besteed. De onderzijde van het keukenraam wordt uiteindelijk hoger dan hier is getekend, in verband met de aanrechthoogte, eigenlijk conform de hoogte die aangegeven wordt in de tekening van de bestaande situatie.
Luchtfoto uit de jaren zeventig met Koppellaan 2 in de rode cirkel. De fabriek van Smitt, inclusief uitbreiding in de jaren vijftig zijn er onder zichtbaar, net zoals de school aan de Leijenseweg.