Promotielied voor Noortje Blaauw

Wijs: "De dodenrit", drs. P.
 
 1  Dit is ons lied voor Noortje Blaauw                                        
    hét varken van dit feest                      
    als zij niets had geschreven                  
    waren wij er niet geweest                      
    wij mogen haar wel dankbaar zijn              
    voor die gedrevenheid                         
    dus zingen wij uit volle borst:               
    lang leve de jolijt !
 
 2  We hebben er een doctor bij,                  
    al in de fonetiek                             
    dit wordt gevierd met feestgedruis            
    en passende lyriek                            
    wij komen daartoe bij elkaar                  
    en melden menig feit                           
    opdat u nog iets leren kunt                   
    van deze fijne meid.                          
 
 3  Zo'n derig jaar geleden nu,                    
    kwam Noortje hier op aard'                     
    dit is niet zo bijzonder,                       
    maar toch het melden waard                     
    want morgen is het écht zo ver:                
    dan jaart ze er één bij                        
    Ho jo ho jo wie lalt daar zo,                  
    komt schenk nog wat voor mij.                  
 
 4  De Vrije School stijl lag haar niet,         
    die ongeleide troep                            
    zodoende stond er ene Blaauw                   
    bij 't Boni op de stoep                        
    het heeft haar intellect bepaald               
    geen windeieren gelegd                         
    dat mag zover het ons betreft                  
    nog eens worden gezegd.                        

5  Na school werd ze een kibboetznik,
   daar in de woestenij             
   - 'citrusvruchten, pluimvee,     
   maar ook drank hoorde erbij      
   terug in 't vaderland            
   nam zij de psyche in 't vizier   
   de logie daarvan echter          
   deed haar niet zo veel plezier.  
 
6  Al zingend zijn we bij het       
   zesde versje aangeland           
   dit volgt juist op het vijfde,   
   want zo gaat dat in dit land     
   er zit systeem en orde in,       
   ja dat mag Noortje wel           
   op zes volgt doorgaans zeven,    
   als ik mij nu niet vertel.       
 
7  Een diepe waarheid vond ze      
   later als een Zen boeddhist     
   een nieuwtje even tussendoor    
   voor wie het nog niet wist      
   haar diepste inzicht echter     
   deed ze op bij goeroe Sieb      
   die haar een waarheid geven kon 
   waarvan ze soms niet sliep.     
 
 8 Dit is coupletje acht al weer,  
   want u heeft meegeteld          
   uw nauwgezette aandacht         
   wordt door ons op prijs gesteld 
   merk tevens op hoe keurig       
   dit couplet is ingevuld         
   geen lettergreep teveel gezegd  
   en ook niet slap geluld.        
 
 9 En hoor! daar is de negende,
   juist volgend op de acht
   de wetten der arithmetiek
   zijn algemeen van kracht
   'n oneindige reeks verzen
   ligt dus logisch in 't verschiet
   waarschijnlijk klinkt zo dadelijk
   de tiende van ons lied.
 
10 En daar wij allen tellen kunnen
   klopt de rekensom
   na tien komt straks de elfde aan,
   wij zijn voorwaar niet dom
   de inhoud echter wordt wat zwak,
   de tekst te krachteloos
   als wij zo langer doorgaan
   worden jullie straks nog boos.  
 
11 Heeft u misschien iets aardigs
   aan de voordracht opgemerkt ?
   't spontane zat er zeker in,
   terwijl 't geschreven werd
   de vraag is of het hoorbaar was,
   we dachten zelf van niet
   prosodisch is er weinig aan te
   merken op dit lied.
 
12 Met paarden heeft ons Noor een band
   ook honden zijn haar lief
   kent u de Roze Olifant ?
   die staat voor veel gerief
   en daarbij ook nog voor een baan
   want Blaauw gaat commercieel
   een fraaie werktas mist ze nog
   maar die wordt snel haar deel.
   
Hippeia
Veritas
'k wou dat ik er lid van was
Nynex rijk
White Plains arm
weer een nacht'lijk brandalarm
referaat
tijd voorbij
hallo spreker hoor je mij
mondje dicht
uitgeluld
't is gedaan met m'n geduld
bergje op
heuvels in
met een goede hartsvriendin
prosodie
heel spontaan
voorlezen daar is niets aan
een laatste wens van onze kant

veel geluk bij d´Olifant
 
Aangepast 02-04-2009
Email