Promotielied voor Wim Peters

Wijs: "In het bronsgroen eikenhout" (Limburgs volkslied)
 
(in matig marschtempo)
 
1
Op het laatste kamertje                                
van het Trans-gebouw                                   
zijn de streektaalkundigen                             
van vroeg tot la-aat i-in touw.                        
Waar het ooit een bende was                            
boeken op een hoop,                                    
heerst nu orde overal:                                 
Wim zijn biotoop!                                       
heerst nu orde overal:                                 
Wim zijn biotoop!                                     
 
2                                                      
Waar de diftong stijgt en daalt,                       
stoot- en sleeptoon klinkt.                            
Waar de streektaal muzikaal                            
als ons koo-oortje-e zingt.                            
Daar waar de grens vervaagt                            
van taal en muziek,                                     
daar doet Wim zijn onderzoek:                          
diftong-dynamiek!                                      
daar doet Wim zijn onderzoek:                          
diftong-dynamiek!                                       
 
3                                                      
Waar uit 't bleekrood strottehoofd                     
't diftongetje klinkt                                  
zien wij ook Wim Peeters staan                         
die een traan wegpinkt                                 
0 wat zijn die klanken fraai                           
Ei en AU en Aai!                                       
Maar hoe zit die timing nou?                         
van glide en steady state                               
hoe zit die timing nou                               
niemand die dat nog weet?                              
 
4
Minder dan men denken zou
houdt Wim van Teutoons
liever dan het Duits gebrouw
hoort hij Zuid-oost laag Frankoons
Als hij, germanismen moe,
vlucht naar Katwijk toe,
hoort hij toch in naaste kuil
weer zo'n Duitse muil.
Hört er doch im nächsten koil
Wehr so’n Deutsche moil.
 
5                                 
Waar de Duitse Noordzeekust
't Friese land omspoelt
waar men Jever brouwt en drinkt
en zich sne-el thui-uis voelt
ziet men soms een veldwerken
zwaar beladen gaan:
drie recorders om z'n nek,
daar komt Peeters aan.
drie recorders om z'n nek,
daar komt Peeters aan.
 
6
Waar het orgel groot en klein
't mensdom amuseert,
heeft Wim als een jongen al
heel erg vee-eel ge-eleerd.
Orgelpijp en strottehoofd,
kermis en ook kerk,
it is voor Willem alles één:
hobby is zijn werk.
‘t is voor Willem alles één:
hobby is zijn werk.
 
7
Na een week hard werken
zoekt Wim zijn vertier
in iets dat zal sterken:
goed getapt blond bier.
Samen met z'n maatjes
naar de "Ze-es Va-a-aatjes"
Ja daar is Wim vrijdags vaak
in z'n stamcafé!
Daar is het altijd raak:
in z'n stamcafé!

 
Aangepast 02-04-2009
Email