Inleiding

Deze Internetpagina's bevatten het gehele archief van de familie Bloothooft / Bloothoofd. De informatie is grotendeels gebaseerd op studies die door mij tussen 1968 en 1976 zijn verricht en die in 1978 zijn gepubliceerd in het boekje "Swaar malen ende groote arbeijdt, beschrijving van de familie Bloothooft". Nadien zijn daar nog de nodige aanvullingen bijgekomen, en natuurlijk zijn we inmiddels een generatie verder. Zoveel mogelijk zijn afbeeldingen van orginele documenten, prenten, en foto's toegevoegd.

Het Internet archief beslaat circa 500 pagina's en bevat zo'n 7000 verbindingen. Een stamboom met stam, takken en twijgen geeft een snel overzicht, en er kan op namen, plaatsen, datums en woorden worden gezocht in het hele archief. 

Opmerkingen en aanvullingen worden erg gewaardeerd. Fotomateriaal, geluid, en documenten die het archief kunnen worden verrijken zijn ook zeer welkom. Stuur die per e-mail naar Gerrit Bloothooft of per post naar

Gerrit Bloothooft
Koppellaan 2
3721 PE Bilthoven
tel: 030-2254417

juni 2002 / november 2005 / mei 2018