Presentatie

Stamboom
De genealogie Bloothooft / Bloothoofd is als een echte boom geordend

 1. De STAM, de eerste drie generaties van de familie
 2. De zeven TAKKEN, de hoofdlijnen die in de 18e en 19e eeuw uit de stam ontspruiten
 3. De dertien TWIJGEN, de uitwaaieringen van de takken in de 19e en 20e eeuw  Stamboompresentatie met van links naar rechts stam, takken en twijgen .

Toegang
De genealogie is op twee manieren toegankelijk:

 1. Via de hoofdmenu-optie <Stamboom>. Dan verschijnt een stamboomoverzicht van de stam, takken en twijgen (van links - oud - naar rechts - recent - geordend). Deze geeft ook plaatsinformatie per twijg waardoor snelle localisatie mogelijk is.

  In het stamboomoverzicht kan een keuze worden gemaakt voor stam, tak of twijg, die dan op persoonsniveau weer als boom (van links - oud - naar rechts - recent -) wordt gepresenteerd. 

  Door het aanklikken van een naam wordt doorgeschakeld naar de genealogische presentatie met alle documentatie over de persoon. Men kan dan doorgaan in de genealogiepresentatie, maar ook weer terug gaan naar stamboompresentatie via de submenu-optie <Boomvorm> of, zoals altijd, via het hoofdmenu opnieuw beginnen.

 2. Via de hoofdmenu-optie <Genealogie>. De presentatie begint met de oudste gegevens in de stam. Via het submenu links kan genealogosche informatie per persoon worden bereikt. Via het stammenu kunnen de takken bereikt worden en via de takken de twijgmenu's. Via de submenu-optie <Boomvorm> wordt het overzicht van de stam, tak of twijg in stamboomvorm gegeven.

Code
Alle familieleden in de genealogie hebben een unieke code gekregen om identificatie te vergemakkelijken, bijvoorbeeld Pieter Bloothooft <V-3>.

De code bestaat uit een Romeins cijfer die de generatie aanduidt, gevolgd door een streepje, waarna een Arabisch cijfer volgt welke het nummer van de persoon in die generatie aanduidt. De toekenning van deze nummers is vrij willekeurig (niet op geboortedatum). Het is gebruikelijk om in plaats van het Arabisch cijfer een letter te gebruiken, maar omdat het aantal personen in een generatie boven de 26 uit kan komen is hiervan afgezien.

Elk mannelijk familielid met kinderen krijgt een code en (meestal) een eigen webpagina. Daarnaast krijgen ook ongetrouwde volwassen mannelijke familieleden een code en afhankelijk van de beschikbare informatie ook een eigen pagina. Vanaf ongeveer de 10e generatie krijgen alle mannelijke familieleden een eigen code. Ongetrouwde vrouwen met kinderen krijgen ook een eigen code.

Daarnaast worden alle kinderen in een gezin op leeftijd genummerd. Wanneer een kind niet aan bovenstaande criteria voor een eigen code voldoet (dochter of jong gestorven zoon), dan krijgt het kind de code van de vader gevolgd door een punt en het kindnummer in het gezin, bijvoorbeeld Maartje Bloothooft <IV-3.3>.

Onderwerpen per persoon
Elke webpagina van een persoon heeft een menu met in ieder geval een samenvatting van de beschikbare informatie en een verbinding naar de tak of twijg waaronder de persoon ressorteert. Daarnaast kunnen afzonderlijke onderwerpen gemaakt zijn van huwelijk(en), kinderen, beroep, en allerhande andere wetenswaardigheden.

Orginele gegevens
Er is getracht om zoveel mogelijk informatie te verschaffen. Dat betekent dat waar mogelijk de originele spelling is aangehouden (in schuine letters). Als meerdere spellingen voorkomen, dan wordt de meest voorkomende gekozen. Daarnaast worden ook alle beschikbare gegevens over getuigen bij doop, trouw, overlijden en andere gebeurtenissen gegeven. Omdat getuigen vaak familieleden of goede vrienden zijn, kan dat een belangrijke hulp zijn bij de interpretatie van gegevens (vooral in de eerste generaties waar de gegevens schaars zijn).

Altijd wordt de bron gegeven waaruit informatie afkomstig is (referentienummer aanklikbaar). Onderaan een pagina vindt men de referenties (ook deze nummers zijn aanklikbaar). Dit is niet meer gedaan voor de gegevens van de Oud Burgerlijke Stand van na 1811. De plaats van geboorte, huwelijk of overlijden duidt het archief aan waar de informatie gevonden kan worden. Voor recente informatie wordt de informant / familielid genoemd. Ook zijn er recente gegevens afkomstig van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, waar na overlijden de gegevens uit de Gemeentelijke Basis Adminstratie worden opgeslagen (openbaar).

Verbindingen (links)
Waar mogelijk zijn verbindingen tussen gegevens gelegd, waardoor men snel allerlei nadere wetenswaardigheden kan vinden. Er is geprobeerd om de structuur van het archief zo overzichtelijk mogelijk te houden zodat men via submenu, stamboom of hoofdmenu altijd weer zijn weg kan vinden.