Handleiding

Voor wie iets wil weten van de familie Bloothooft/d zou het niet moeilijk moeten zijn om de gewenste informatie te vinden. Dat is althans het streven geweest bij het maken van dit Internet archief.

Wie direct naar een trefwoord wil speuren, is de optie <Zoeken> in het hoofdmenu de beste ingang. Dat trefwoord kan bijvoorbeeld ook een datum zijn [vorm dd.mm.jjjj (d = dag, m = maand, jjjj = jaar)].

Er worden in dit archief twee navigatiemogelijkheden gegeven: via een stamboom (een boom van links naar rechts) en via een genealogiemenu (die de generaties onder elkaar weergeeft). De <Stamboom> optie biedt het duidelijkste overzicht van de familie, mede door de plaatsaanduidingen in het beginvenster. Zie verder de menu-optie <Navigatie>. 

Het onderwerp "volkstelling van 1947" is ook een goed startpunt voor het zoeken van personen. Alle familieleden Bloothooft/d die toen leefden staan per plaats vermeld en vandaar kan direct de genealogische presentatie van deze personen worden bereikt. Er staat vast een Bloothooft/d bij die U kent of heeft gekend.

Per persoon worden de genealogische gegevens op een vaste manier gepresenteerd. Dit wordt uitgelegd onder de menu-optie <Presentatie>.

De bronnen waarop de informatie berust zijn zo veel mogelijk expliciet gemaakt. Kijk daarvoor onder de menu-optie <Verantwoording>.

Vooral de recentere gegevens kunnen privacy gevoelig zijn. Zie de menu-optie <Privacy>.

Tenslotte zijn er verschillende mogelijkheden om het archief beeldvullend te bekijken. Op de startpagina staat daarvoor de knop <Volledig Scherm>. Met de knop <Einde> in het hoofdmenu wordt dit weer ongedaan gemaakt. Daarnaast kan in MS Explorer de F11 toets gebruikt worden om tussen groot en standaard beeldscherm te wisselen.