Samenvatting

De familie Bloothooft of Bloothoofd stamt uit het hart van Noord-Holland. In 1663 wordt voor het eerst melding gemaakt van watermolenaar Claes Dircxs Bloothooft die maalde op een molen van de molengang aan de zuidzijde van de Schermeer, vlakbij het dorpje Driehuizen. Omdat daar te zelfder tijd ook de timmerbaas Claes Dirxs werkte, werd verwarring vermeden door het gebruik van een toenaam, die al snel familienaam werd. We kunnen slechts vermoeden dat de toenaam verband hield met kaalheid van Claes, of misschien droeg hij geen hoofddeksel wat toen ongebruikelijk was.

Lang hebben leden van de familie Bloothooft op verschillende watermolens van de molengang gewoond, en een familietak wel vijf generaties lang op poldermolen K. Deze molen staat - als enige - nog steeds in de Zuid-Schermer. Het wegje naar poldermolen K werd vanaf de 19e eeuw tot voor kort zelfs de Bloothoofdsweg genoemd.

Uit het geslacht Bloothooft kwamen in de 18e eeuw naast watermolenaars en landarbeiders ook boeren voort met soms aanzienlijk bezit in de Schermer, Beemster en Oudorp. Ondanks de gestage verspreiding in de 19e eeuw bleef het merendeel van de familie in Noord-Holland benoorden het IJ wonen; bij Akersloot, Alkmaar, Oudorp, Koedijk, Middelie, Schellinkhout, in de Zaanstreek en in Amsterdam. Weinig watermolenaars zijn er dan meer, maar een enkele boer, veel (land)arbeiders, middenstanders en caféhouders. Uitspanningen zoals Zeemans Welvaren bij West-Graftdijk, Het huis ter Beets in Beets, uitspanning Bloothooft in Heerhugowaard, de Bonte Koe in Koedijk, en de  Muizenvreugd in Alkmaar zijn verbonden aan de familie Bloothoofd. De verspreiding zet zich in de 20e eeuw voort buiten de provinciegrenzen en er wordt zelfs geëmigreerd naar Australië en de Verenigde Staten. Bij de volkstelling van 1947 werden 145 leden van de familie Bloothooft en Bloothoofd geteld. We geven ze allemaal per plaats en dat biedt een goed startpunt om personen te vinden. In 2007 waren er 138 leden met de naam Bloothoofd en 19 met de naam Bloothooft.

Er is slechts één familie Bloothooft/d, ongeacht de spelling, mits de s maar niet in de naam staat. Daarnaast zijn er, eveneens in de 17e eeuw, twee families Blootshoofd ontstaan in Aalsmeer en in het land van Altena. Van beide families zijn er nog steeds nakomelingen. In 2007 zijn dat er 53 keer Bloodshoofd en 34 keer Blootshoofd.

Deze website geeft informatie over vrijwel alle personen die de familienaam Bloothooft of Bloothoofd hebben gedragen. Zoveel mogelijk zijn originele gegevens opgenomen, soms ook als afdruk van de oorspronkelijke tekst. Daarnaast is veel fotomateriaal weergegeven. Toch is een familiearchief nooit compleet. Alle aanvullende informatie is welkom.