Verantwoording

Van al het gepresenteerde materiaal is de bronvermelding gegeven. De meeste informatie is gevonden in het provinciaal rijksarchief in Haarlem (oud rechterlijke archieven, doop-, trouw- en begraafboeken, archief van de oud burgerlijke stand tot begin 20e eeuw) en het regioarchief van Alkmaar met daarin het archief van de Schermer. Recentere informatie van na 1930 is afkomstig uit de persoonskaarten die in het Centraal Bureau voor Genealogie worden bewaard. Daarnaast hebben verschillende familieleden in woord, geschrift en met fotomateriaal bijgedragen. Tegenwoordig kan veel informatie online gevonden worden in www.wiewaswie.nl.

Foto's zijn o.a. afkomstig uit de volgende werken, die tevens een kleine bibliografie vormen:

Belonje (1933),  De Schermeer 1633-1933, Meijer, Wormerveer
Kaptein, H. (1988), Het Schermereiland (Een zeevarend plattelandsgebied 950-1800), Octavo, Bergen (NH)
Schilstra, J.J. (1971), Schermerland, Meijer, Wormerveer
Fotocommissie 350 jaar Schermer (1983), De Schermer en zijn Randdorpen, ter Burg, Alkmaar
Fotocollectie Sip Kregel, Driehuizen
Molens in Noord-Holland (1981), Meijer Pers, Amsterdam
Schutte, G.J. (1989), Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw (De banne van Graft 1770-1810), Van Wijnen, Franeker

Deze website is oorspronkelijk vanaf 1998 gemaakt met behulp van de Microsoft Frontpage editor 4.0.2.1330 met gebruikmaking van Cascading Style Sheets. Het eerste adres was http://www.let.uu.nl/~Gerrit.Bloothooft/personal/Bloothooft/www. Vanaf 2018 is het adres www.gerritbloothooft.nl/genealogiebloothooft. Veel webadressen waarnaar verwezen wordt bestaan inmiddels (ook) niet meer. Ik heb ze laten staan opdat geprobeerd kan worden die alsnog op een ander adres te vinden.

Ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid van de gepresenteerde informatie. Fouten kunnen reeds aanwezig zijn in de bronnen, en ik kan zelf fouten hebben gemaakt bij het overnemen en/of presenteren van de gegevens. Wel heb ik mij ingespannen om onvolkomenheden te vermijden en sta ik open voor suggesties die de kwaliteit van dit familiearchief kunnen verbeteren.

Mochten er op enigerlei wijze copyrights geschonden zijn, of wordt publicatie van gegevens gevoeld als een inbreuk op de privacy, dan verzoek ik betrokkenen contact met mij op te nemen. Onderdelen van de website kunnen worden afgeschermd als vorm van privacy bescherming.

Gerrit Bloothooft
Koppellaan 2
3721 PE Bilthoven
tel: 030-2254417

email: Gerrit Bloothooft