De bouw

Molen K 2000-2.jpg (22456 bytes)

Bij de inpoldering van de Schermeer kreeg elke onderpolder zijn eigen poldermolen. Zo ook polder K. De molen werd in kavel 2 geplaatst op een uitloper van de hoger gelegen Blokkers waarop ook de rest van de molengang van de Schermer zuidkust werd geplaatst. De grens van het oude land is goed te zien op bovenstaand detail van de kavelkaart uit de atlas van Blaeu (1662). De molen werd via een schuine tocht met de onderkolk verbonden. De molen werd waarschijnlijk op 30 april 1634 aanbesteed en moest op 1 augustus 1634 gereed zijn. Een onwaarschijnlijk korte levertijd van 3 maanden. De aannemer was Jacob Ariensz van Bergen, die het deed voor een aanneemsom van 3737 gulden 10 stuiver. Dit staat in een molenbestek dat nog in het Schermerarchief aanwezig is. Jacob Ariensz van Bergen was later bekend als timmerbaas van de noorder timmerwerf van de Schermer (Belonje, 1933, p106).

Kaart Blokkers Blaeu.jpg (6292 bytes)

De Schermeer viel in mei 1635 droog. Rond die tijd werden de poldermolens, die het water uit de laagste polderniveaus naar de binnenboezem maalden, voor het eerst actief.  Poldermolen K was één van hen.