Familie Blootshooft/d in het Land van Altena en de Alblasserwaard

Land van Altena.jpg (100879 bytes)

Land van Altena (Bosch atlas, 1961 ivm vermelding van Giessen-Nieuwkerk (nu Giessenburg)). Provinciegrenzen in dik rood.

In de Alblasserwaard en het Land van Altena, ten oosten van de Biesbosch tussen de Waal, Afgedamde Maas en de Bergse Maas, ontstaat in de 17e eeuw een familie Blootshooft/d. Deze familie is door B.A. (Bert) de Lange uit Papendrecht <blange@chello.nl> uitgezocht en hij heeft daarvan op 19.2.2007 een overzicht gemaakt Haza-Data Plus 7.2f. Zijn overzicht is als .pdf file te bekijken. Hieronder worden de gegevens, met een enkele aanvulling, in de stijl van deze website gepresenteerd. Bert wordt zeer bedankt voor deze informatie.

Onderaan staan nog een aantal losse vermeldingen over de familie Blootshooft.

Overzicht Genealogie Jan Blootshooft
 

                                        I      Jan Blootshooft
 
 
                                        II     Cornelis Jansen Blootshooft
                                            (~1635-) (Giessen-Nieuwkerk)
 
 
                                        III-a  Jacob Cornelisse Blootshooft
                                               ( ~1660->1700) (Giessen-Nieuwkerk)
 
  III-b  Hendrik Cornelisz Bloothooft
       (~1660->1691) (Meerkerk)
IV-a Cornelis Jacobse Blootshooft
       (~1692->1731) (Almkerk)
                           IV-b  Barend Japikse Blootshooft
                                   (1700->1739) (Schelluinen)
IV-c Jan Hendriks Blootshooft
       (1682->1732) (Leerdam) -> V-c
IV-d Arien Hendriks Blootshooft
       (1684->1711) (Meerkerk)
einde
 
V-a  Commer Blootshoofd
       (1731-<1792) (Werkendam)
                          V-b   Jacob Barendze Blootshooft
                                  (1732->1772) (Schelluinen)
V-c  Arien Blootshooft
       (1726->1762) (Leerdam)
 
VI-a Aart Commers Blootshoofd
       (1762->1801) einde
      
(Oud-Beijerland)
VI-b Kornelis Commers Blootshoofd
       (1767->1803) einde
      
(Oud-Beijerland)
VI-c Gerrit Commers Blootshoofd
       (1769->1790) einde
      
(Werkendam)
VI-d  Barend Jacobs Blootshoofd
        (1763-1825) (Schelluinen)
VI-e  Klaas Jacobs Blootshooft
        (1768-1845) (Schelluinen)
VI-f  Jan Blootshoofd
       (1754->1788) (Leerdam)
  VII-a Jacob Blootshoofd
        (1801-1861) (Schelluinen)
VII-b Teunis Blootshooft
        (1796-1875) (Schelluinen) -> VIII-c
VII-c  Barend Bloodshoofd
        (1801-1888) (Schelluinen) einde
VII-d Aart Blootshooft
        (1803-1871) (Schelluinen) einde
VII-e Willem Blootshooft
        (1804-1850) (Schelluinen)
einde
 
 
  VIII-a Barend Blootshoofd
        (1835-1921) (Schelluinen) -> IX-a
VIII-b  Jan Blootshoofd
          (1845->1876)
einde
 
VIII-c Isak Blootshooft
        (1837-1871) (Schelluinen)
 
 
  IX-a  Jacob Blootshoofd
        (1868->1901) (Hardinxveld) einde
IX-b  Jacobus Blootshoofd
        (1872-1964) (Hardinxveld)
        -> X-a en X-b
IX-c  Jan Blootshoofd (Hardinxveld)
        (1878->1916)
einde
 
IX-d  Izaak Teunis Blootshooft
        (1871->1899) (Schelluinen)
 
  X-a   Arie Blootshoofd
       (1904-1986) (Hardinxveld)
       -> XI-a en XI-b
X-b   Jacob-Dirk Blootshoofd
       (1915-2004) (Papendrecht)

 
   
  XI-a   Koos Blootshoofd (Papendrecht)
XI-b  Job Blootshoofd (Papendrecht)
   


Genealogie Jan Blootshooft

I   Jan Janssen Blootshooft, geb. 1599
(get. bij doop Ariaantje Cornelisse Blootshooft 25.10.1671
en
Jan Janss BLOOTSHOOFT oud 53 jaren won te Giessen-Nieuwkerk en Joachim Rochuss oud 42 jaren won te Hardinxvelt verklaren op verzoek van Aerdt Janss won te Sprangh (questie over paarden).
Bron: Gorcum RA 567 fol 21 13-2-1652 (Grabowsky) )

Kind bij een onbekende vrouw:

 1. Cornelis Jansen Blootshooft <II>

zuster  Geertgen Jansdr Blootshooft, tr. Pieter Pietersz
(Weesk. Ammers-Graveland 2 fol 117vo d.d. 16-9-1639: Geertgen Jans won. int Achterlant, weduwe wijlen Pieter Pietersz, geass. met Jan Jansz Bloothooffs, hare broeder, ter eenre, Pieter Willemsz Holthouder, burger der stede van Nieupoort, als man en voocht van Aeltgen Pieters, en alsulcx behoutoom van deselve weeskk. van voors. Pieter Pietersz zal., geprocreert bij voors. Geertgen Jans, en Gerrit Sentensz, mede won. int Achterlant, als cosijn van de voorn. weeskk. en alsulcx tesamen bloetvoochden van de voorn. weeskk., t.a.z. zijn veraccordeert beroerende de alimentatie en tobbrengen van voorsz. kk. en de vsz. naegelaten goederen. Geertgen Jans zal behouden alle de goederen bij Pieter Pietersz metter doot naergelaten, soo van 2 m. lants, gel. opt Achterlandt, de huijsinge en betimmeringe op de heerehoeff, staende int Achterlant, mitsg. 't vee off haeff, bougereetschap, imboedel als alle die huijsraet, actien en crediten, waerenboven Geertgen Jans hare voorn. twee weeskk., m.n. Jan Pietersz, nu out ontrent 11 jaren, en Pieter Pietersz, nu out stijff 6 jaeren, sal moeten onderhouden en wanneer zij mondich zijn wt te keeren deen helft van voorn. 2 m. lants, soo gel. in Knappe 1 m. als int Caweer 1 m. opt Achterlant, gelegen daerinne gemeen en onverdeelt, en bij overlijden van de kk. sal tselve succederen op hare erfgen. van vaderszijde.)

II   Cornelis Jansen Blootshooft, zo. van Jan Blootshooft <I>, tr. Adriaentje Andriesdr

Kinderen:

 1. Jacob Cornelissen Blootshooft <IIIa>, afkomstig uit Giessen-Nieuwkerk
 2. waarschijnlijk Hendrik Cornelisz Bloothooft, volgt onder III-b
 3. Jan Cornelisz Blootshooft, ged. 26.3.1662 te Hardinxveld
 4. Andries Blootshooft
 5. Ariaentjen Cornelisse Blootshooft, ged. 25.10.1671 te Giessen Nieuwkerk (get. Jan Jansen Blootshooft, Neeltje Jans en Ariaentjen Ariens), belijdenis Giessen-Nieuwkerk 30.6.1694, ondertr. op 4.1.1693 te Giessen Nieuwkerk voor de kerk met Gerrit Aerissen van Gils, korenmolenaar, wonende te Giessen Nieuwkerk. Hij is eerder getrouwd rond 1684 met Lijsbeth Aerissen de Gelder. [laatste gegevens en patroniem vader uit A. Slootweg, 'Slootweg-Cattel', in: Kronieken Prometheus 6 (1997), nr 1 en 2; aanvullingen en verbeteringen 7 (1998), nr 4.]. Zoon Adriaan, geb. Giessen-Nieuwkerk 4.10.1693 [get. Arie en Anneken Gerrits]
 6. Aaltje Cornelis Blooshooft, tr. 31-1-1681 Giessen-Oudekerk (huw.voorw.)  Huyg Huybertsz Hengtsman, geboren te Giessen-Oudekerk, bouwman aldaar. Hij overleed okt/nov 1724 in Giessen-Nieuwkerk en was eerder gehuwd met Cunder Cundertgen. Ouders zijn bij haar huwelijk Cornelis Jansz Blooshooft en Ariaentje Andriesdr.

III-a   Jacob Cornelissen Blootshooft, afkomstig uit Giessen-Nieuwkerk, zo. van Cornelis Jansen Blootshooft <II> en Adriaentje Andries, tr. (1) 7.9.1687 te Giessen-Nieuwkerk met Neeltje Jaspers Stolck, afkomstig uit Sliedrecht, do. van Jasper Leendertsz Stolck en Jannigje Bastiaans, tr. (2)  29.11.1693 te Giessen-Nieuwkerk met Mayke Cornelisdr Groeneveld, afkomstig uit Almkerk, do. van Cornelis Anthonisz Groenevelt en Cornelia Abrahams Brievingh

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Lijsbeth Jacobs Blootshooft, ged. 25.1.1688 te Giessen-Nieuwkerk (get. Bastiaan Jaspers en Jannichie), ondertr. 24.6.1713 te Giessen Nieuwkerk en getrouwd op 16.7.1713 aldaar voor de kerk met Jacobus Pieterse, afkomstig uit Giessen Nieuwkerk
 2. Jasper Jacobs Blootshooft, ged. 15.1.1690 te Giessen-Nieuwkerk (get. Jan Jaspers en Helena Cornelis)
 3. Cornelis Jacobse Blootshooft <IV-a>

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Cornelia Jacobs Blootshooft, ged. 13.6.1694 te Giessen Nieuwkerk (get. Abraham Cornelisse Groenevelt, Pleuntje Abrahams aen de Nieuwdijck), begraven te Rozenburg, tr. Willem Markusse Lievaart, geb. rond 1685 te Almkerk, begraven op 24.4.1773 te Rozenburg, zo. van Marcus Willemsz Lievaart en Elizabeth Pluynen Ritmeester. Kind Cornelis geboren Almkerk 24.8.1727
 2. Barend Japiks Blootshooft <IV-b>, ged. 7.10.1700 te Dussen (get. Pieternella Groeneveld)

IV-a   Cornelis Jacobse Blootshooft, zo. van Jacob Cornelissen Blootshooft <III-a> en Neeltje Jaspers Stolck, tr. (1) 14.12.1721 te Emmikhoven (1) met Eeltje Jooste Vermeulen, ondertr. (2) 18.11.1730 te Almkerk en getrouwd op 10.12.1730 aldaar voor de kerk (2) met Dingena Pieters de Heer

Kind uit het tweede huwelijk:

 1. Commer Blootshoofd <V-a>, geb. te Almkerk, ged. 25.11.1731 te Almkerk-Emmikhoven (get. Anneke de Geus)

V-a   Commer Blootshoofd, geb. te Almkerk, ged. 25.11.1731 te Almkerk-Emmikhoven, overl. voor 1792, zo. van Cornelis Jacobse Blootshooft <IV-a> en Dingena Pieters de Heer, tr. 12.5.1760 de Werken voor de kerk met Jenneke van Drunen, geb. rond 1737 te Almkerk. Zij tr. (2) 19.8.1792 te Werkendam voor de kerk met.3.en Heijbloem

Kinderen, gedoopt te Werkendam:

 1. Aart Blootshoofd <VI-a>, ged. 3.1.1762
 2. Dingena Blootshoofd, ged. 2.10.1763, tr. 11.10.1795 te Strijen (Hoekse Waard) met Johannes Bakker
 3. Aagje Blootshoofd, ged. 13.7.1765, overl. 13.2.1845 de Werken, ondertr. 2.7.1790 te Werkendam voor de kerk met Huijg Willems Walraven
 4. Kornelis Blootshoofd <VI-b>, ged. 20.4.1767
 5. Gerrit Blootshoofd <VI-c>, ged. 21.5.1769
 6. Cornelia Blootshoofd (ook wel Brooshoofd), ged. 18.8.1771, overl. 27.11.1863 te Papendrecht (overl.acte no.64), tr. (1) Jan Smits, overl. voor 1815 te Strijen, tr. (2) 12.5.1815 de Werken en Sleeuwijk Gerrit den Hollander, arbeider, geb. 28.1.1770 te Almkerk en Uitwijk, overl. voor 1863 (overl.acte no.50), wonende te Sleeuwijk, zo. van Bastiaan den Hollander en Willemke Dekker. (Dochter uit het eerste huwelijk: Margarita Smits, ook genaamd Grietje Smit, dienstbode en werkster, geboren op 27 april 1810 te Strijen, overleden op 27 december 1890 te Papendrecht, 80 jaar oud. (overl.acte no.79. haar geb.jaar kan ook 1802 zijn geweest.). Margarita is getrouwd op 22 mei 1829 te Papendrecht met Cornelis Visscher ook genaamd Visser, arbeider, geboren op 25 oktober 1797 te Papendrecht, gedoopt op 29 oktober 1797, overleden op 26 mei 1842 te Papendrecht, 44 jaar oud, zoon van Bastiaan Visscher (bouwman en werkman) en Pietertje van de Graaf. (overl.acte no.20.) Zoon uit het tweede huwelijk: Cornelis Hollander, werkman, geboren rond 1809 te Sleeuwijk, ongehuwd overleden op 24 juni 1888 te Papendrecht, ongeveer 79 jaar oud (overl.acte no.50.))
 7. Jenneke Blootshoofd, ged. 28.8.1774
 8. Pieter Blootshoofd, ged. 17.3. 1776
 9. Jenneke Blootshoofd, ged. 27.9.1778

VI-a   Aart Blootshoofd/Bloodshoofd, ged. 3.1.1762 te Werkendam, zo. van Commer Blootshoofd <V-a> en Jenneke van Drunen, tr. 20.6.1790 te Numansdorp met Maria Verbaas

Kinderen, ged. te Oud Beijerland

 1. Jenneke Blootshoofd, ged. 2.10.1796
 2. Ingetje Blootshoofd/Bloodshoofd, ged. 29.1.1797, overl. 25.9.1851 Oud Beijerland, tr. Carolus (Karel) Bruinaars/Bruijnaars, zo. van Steven Bruijnaars en Magrieta Johanna Schakel
 3. Jenneke Blootshoofd, ged. 26.4.1801

VI-b   Kornelis Blootshoofd, ged. 20.4.1767 te Werkendam, zo. van Commer Blootshoofd <V-a> en Jenneke van Drunen, tr. 30.3.1794 te Oud Beijerland voor de kerk met Maria van 't Hof, geb. 23.10.1771 te Oud Beijerland

Kinderen, geb./ged. te Oud Beijerland:

 1. Gleijna (Gleina) Blootshooft/Bloodshoofd, geb. 31.8.1798, tr. 26.5.1822 te Oud Beijerland met Johannes de Reus, geb. ~1792 Oud Beijerland, zo. van Arij de Reus en Adriana 't Hof. Zij kregen dochter Adriana de Reus, geb. Oud-Beijerland 2.9.1825, overl. Oud-Beijerland 21.1.1872
 2. Gleijna (Gleina) Blootshooft/Bloodshoofd, geb. 31.8.1798, tr. 26.5.1822 te Oud Beijerland met Johannes de Reus. Zij kregen dochter Adriana de Reus, geb. Oud-Beijerland 2.9.1825, overl. Oud-Beijerland 21.1.1872
 3. Kommer Blootshoofd, ged. 18.1.1801
 4. Jenneke Blootshoofd/Bloodshoofd, geb. 16.10.1803, overl. 18.8.1827 Oud Beijerland

VI-c   Gerrit Blootshoofd, ged. 21.5.1769 te Werkendam, zo. van Commer Blootshoofd <V-a> en Jenneke van Drunen, tr. Dingena Heijblom, geb. 3.11.1774 te Capelle (N.B.)

Kind:

 1. Kommer Blootshoofd, geb. 9.6.1790 te 's Gravenmoer, ged. 13.6.1790 aldaar

IV-b   Barend Japiks Blootshooft, ged. 7.10.1700 te Dussen, zo. van Jacob Cornelissen Blootshooft <III-a> en Mayke Cornelisdr Groeneveld, ondertr. 22.1.1724 te Giessen-Nieuwkerk en getrouwd op 13.2.1724 aldaar voor de kerk met Pietertje Cornelisdr Brande, ged. 1.2.1699 te Giessen-Nieuwkerk (get. Maria Crijnen), do. van Cornelis Dircksen Brant en Neeltje Jacobs de Groet

Kinderen, ged. te Giessen Nieuwkerk:

 1. Maijke (Marigje) Barends Blootshooft/Bloodshoofd, ged. 12.8.1725 (get. Cornelia Japikse Blooshooft, zie III-a.4), tr. 26.7.1744 te Giessen-Oudekerk voor de kerk met Abraham van der Meijden
 2. Annighje Barends Blootshooft, ged. 14.9.1727
 3. Arjaantje Barends Blootshooft, ged. 14.9.1727 (get. Arjaantje Cornelisse Blooshooft, zie II.5 )
 4. Neeltje Barends Blootshooft, ged. 27.8.1730  (get. Marghje Cornelisse Brand)
 5. Arjaan Barends Blootshooft, ged. 27.8.1730 (get. Arjaantje Cornelisse Blooshooft, zie II.5)
 6. Jacob Barendze Blootshooft <V-b>, ged. 8.6.1732
 7. Beertje Barends Blootshooft/Bloodshoofd, ged. 31.1.1734 (get. Dirck Brand en Annighje Noordegraaff), overl. 31.12.1808 te Langerak, ondertr. 8.2.1754 te Giessen Nieuwkerk en getrouwd op 3.3. 1754 aldaar voor de kerk met Huibert Damsteegt, ged. 15.6.1723 te Langerak, overl. in het jaar 1802 aldaar, zo. van Pieter Arijse Damsteeg en Marigje Huibertse
 8. Neeltje Barends Blootshooft, ged. 16.12.1736 (get. Marghje Cornelisse Brand).
 9. Ariaantje Barends Blootshooft, ged. 16.8.1739 (get. Ariaantje Cornelisdr Blootshoofd, zie II.5), ondertr.1.1.1762 te Giessen Nieuwkerk en getrouwd op 24.1.1762 aldaar voor de kerk met Jan Jacobs van de Griend, ged. 16.8.1733 te Giessen Nieuwkerk (get. Teuntje Jans van der Wiel), wonende te Giessen Nieuwkerk, zo. van Jacob Eijmerde van der Grient en Annighje Jans van der Wiel

V-b   Jacob Barendze Blootshooft (Blooshooft), bouwman, ged. 8.6.1732 te Giessen-Nieuwkerk, won. Schelluinen, zo. van Barend Japiks Blootshooft <IV-b> en Pietertje Cornelisdr Brande, ondertr. 30.10.1761 te Schelluinen en getrouwd op 15.11.1761 aldaar voor de kerk met Maria Klaasdr Noome (Oome), ged. 8.4.1731 te Giessen-Nieuwkerk, overl. te Schelluinen, do. van Klaas Pieterse Noome en Geertje Jans van Vuuren. (Zij is eerder ondertrouwd op 7.10.1752 te Schelluinen en getrouwd op 29.10.1752 aldaar voor de kerk met Arien Jansz Drinkwaard, afkomstig uit Hoogblokland. Zij is eerder ondertrouwd op 4.3. 1757 te Schelluinen en getrouwd op 20.3. 1757 aldaar voor de kerk met Arie Peters Ottelander, ged. 22.9.1726 te Leerbroek, overl. voor 1761, zo. van Peter Jansz Ottelander en Jannigje Schram.)

Kinderen, ged. te Schelluinen:

 1. Barend Jacobs Blootshoofd <VI-d>, geb. 1.5.1763 (get. Bertje Blooshooft, vaders zuster, zie IV-b.7))
 2. Pietertje Jacobs Blootshooft, ged. 25.5.1766 (get. Maaike Blooshooft, vaders zuster, zie IV-b.1)), tr. Jan Strouwens
 3. Klaas Jacobs Blootshooft <VI-e> ged. 8.10.1768 (get. Magteltje Oome)
 4. Jan Jacobs Blootshooft, ged. 7.6.1772 (get. Magteltje Oome), ondertr. 21.6.1776 te Schelluinen voor de kerk (2) met Lijsje Klaasse Liefholland, wonende te Schelluinen. (Zij is eerder ondertrouwd op 10.1.1756 te Schelluinen en getrouwd op 1.2.1756 aldaar voor de kerk met Klaas Willems Groeneweg. (??Hij is eerder ondertrouwd op 21.2.1722 te Schelluinen en getrouwd op 15.3. 1722 aldaar voor de kerk met Teuntje Kuijndertse Vinck. (Zij was weduwe van Jan Cornelis de Kuiper, overl. voor 1722.)))

VI-d   Barend Jacobs Blootshooft/Bloodshoofd, arbeider, geb. 1.5.1763 te Schelluinen, overl. 7.3.1825 aldaar in huis nr.4, zo. van Jacob Barendze Blootshooft <V-b> en Maria Klaasdr Noome, tr. Jannigje Versteeg, geb. rond 1754 te Sleeuwijk, overl. 31.12.1838 te Schelluinen, do. van Jan Versteeg (bouwman) en Kumpje Hankzicht

Kinderen, geb. en ged. te Schelluinen

 1. Jan Blootshooft, geb. 1.10.1793, ged. 6.10.1793 (get. Pietertje Ottevanger, hvr. van Jan Versteeg).
 2. Jacob Blootshooft <VII-a>, geb. 17.4.1801, ged. 19.4.1801 (get. Stijntje van Bennekom, etc.)

VII-a   Jacob Blootshoofd/Bloodshoofd, geb. 17.4.1801 te Schelluinen, ged. 19.4.1801 aldaar, overl. 26.1.1861 aldaar, zo. van Barend Jacobs Blootshoofd <VI-d> en Jannigje Versteeg, ondertr. 16.2.1834 te Schelluinen en getrouwd op 1.3.1834 aldaar met Fijgje Gelderblom, geb. 16.9.1812 te Gorinchem, overl. 15.9.1858 te Schelluinen, do. van Jan Gelderblom (arbeider) en Lijsje Tijssendr Stam

Kinderen, geboren te Schelluinen tenzij anders vermeld:

 1. Barend Blootshoofd <VII-a>, geb. 11.4.1835 te Hoogblokland, ged. 3.5.1835 aldaar
 2. Jan Blootshoofd/Bloodshoofd, geb. 15.4.1838, overl. 15.7.1840 aldaar
 3. Elizabeth Blootshoofd/Bloodshoofd, geb. 11.9.1841, overl. 12.4.1843 aldaar
 4. Jannigje Blootshoofd/Bloodshoofd, geb. 28.7.1843, tr. 1.2.1878 te Peursum met Hendrik van IJzeren, geb. 9.2.1844 te Giessendam, overl. 12.10.1919 aldaar, zo. van David Joostzn van IJzeren en Diewertje Hendriksdr Peterson
 5. Jan Blootshoofd <VII-b>, geb. 6.2.1845
 6. Jacobus Blootshoofd/Bloodshoofd, geb. 13.12.1849

VIII-a   Barend Blootshoofd, bouwman, geb. 11.4.1835 te Hoogblokland, ged. 3.5.1835 aldaar, overl. 22.4.1921 te Schelluinen, zo. van Jacob Blootshoofd <VII-a> en Fijgje Gelderblom, ondertr. 29.8.1858 te Hoornaar en getrouwd op 10.9.1858 aldaar met Maria van der Leeden, geb. 2.11.1833 te Noordeloos, overl. 8.9.1900 te Schelluinen, do. van Dirk van der Leeden (werkman) en Govertje van der Linden

Kinderen, geboren te Schelluinen tenzij anders vermeld::

 1. Fijgje Blootshoofd/Bloodshoofd, geb. 11.1.1859 te Noordeloos, overl. 16.8.1919 te Giessen Nieuwkerk, tr.19.8.1886 te Peursum met Jan de Kreij, werkman en landbouwer, geb. 18.1.1862 te Noordeloos, overl. 7.3.1943 te Giessen Nieuwkerk, zo. van Pieter de Kreij en Leena den Besten
 2. Jacoba Blootshoofd, geb. 8.4.1861, overl. 6.2.1931 aldaar, ondertr. 27.5.1888 te Schelluinen en getrouwd op 9.6.1888 aldaar met Cornelis Verschoor, werkman, geb. 26.10.1862 te Schelluinen, overl. 12.1.1933 aldaar, zo. van Cornelis Verschoor en Huibertje van der Wal
 3. Dirkje Blootshoofd, geb. 23.8.1863, tr. 1892 met Jan Stam
 4. Govertje Blootshoofd, geb. 16.11.1865, overl. 13.3.1945 te Gorinchem, tr.15.7.1897 te Schelluinen met Hermen van Dalen, koopman en werkman, geb. 17.9.1865 te Brakel, overl. 1.6.1932 te Arkel, wonende te Gorinchem en te Arkel, zo. van Leendert van Dalen (schoenmaker) en Cornelia Lievaardt
 5. Jacob Blootshoofd <IX-a>, geb. 11.11.1868
 6. Jacobus Blootshoofd, geb. 9.4.1871, overl. 19.6.1872 aldaar
 7. Jacobus Blootshoofd <IX-b>, geb. 4.7.1872
 8. Jacob Dirk Blootshoofd, geb. 7.11.1874, tr.16.10.1907 te Rotterdam met Jacoba Marianna Peters, geb. te Delfshaven, do. van Wilhelmus Peters en Trijntje Ros
 9. Jan Blootshoofd <IX-c>, geb. 5.8.1878 te Schelluinen

IX-a   Jacob Blootshoofd, arbeider, geb. 11.11.1868 te Schelluinen, zo. van Barend Blootshoofd <VIII-a> en Maria van der Leeden, tr. 31.12.1890 te Hardinxveld met Elisabeth Boogaard, geb. 20.2.1869 te Hardinxveld, overl. 26.3. 1937 aldaar, do. van Cornelis Boogaard en Neeltje van 't Verlaat.

Kinderen, geb. te Hardinxveld tenzij anders vermeld:

 1. Neeltje Maria Blootshoofd, geb. 25.4.1891 te Gorinchem, tr.1.6.1912 te Hardinxveld met Jillis Boonstoppel, landbouwer, geb. 20.2.1890 te Brandwijk, zo. van Willem Boonstoppel en Jannigje Bos
 2. Cornelia Blootshoofd, geb. 3.4.1895 te Hardinxveld
 3. Maria Blootshoofd, geb. 3.4.1895 te Hardinxveld, tr.3.8.1918 te Hardinxveld met Adrianus Prins, landarbeider, geb. 14.2.1897 te Dubbeldam, zo. van Jan Leendert Prins (arbeider) en Pieternella Mookhoek
 4. Barend Blootshoofd, geb. 16.5.1901 te Hardinxveld

IX-b   Jacobus Blootshoofd, werkman, geb. 4.7.1872 te Schelluinen, begraven op 7.12.1964 te Papendrecht (graf K7-063(1)), zo. van Barend Blootshoofd <VIII-a> en Maria van der Leeden, tr. 6.7.1901 te Hardinxveld met Grietje de Leng, geb. 29.12.1876 te Hardinxveld, begraven op 13.3. 1958 te Papendrecht (graf J1-019(2)), do. van Jacob de Leng en Antje Schaddelee

Kinderen, geb. te Hardinxveld:

 1. Maria Blootshoofd, geb. 25.8.1901, overl. 10.9.1976 te Papendrecht, begraven op 15.9.1976 aldaar (graf AG 171(1)), tr. 5.1.1924 te Hardinxveld met Alexander Huter, schoenmaker, geb. 30.6.1891 te Leiden, overl. 27.5.1972 te Dordrecht, begraven op 31.5.1972 te Papendrecht, zo. van Dirk Lambertus Andries Huter en Maria Elisabeth Beij
 2. Jacob Blootshoofd, landbouwer, geb. 25.8.1902, overl. 19.7.1988, begraven op 22.7.1988 te Papendrecht (graf AG 355(1)), tr. Jansje Roodnat, geb. 16.3. 1909 te Alblasserdam, overl. 1.8.1988, begraven op 5.8.1988 te Papendrecht (graf AG 356(2)), do. van Jan Roodnat (Werkman, Scheepmaker en Scheepstimmerman) en Gertrui Harlaar
 3. Barend Blootshoofd, werkman, geb. 13.9.1903, begraven op 24.5.1973 te Papendrecht (graf AG 037 (1))
 4. Arie Blootshoofd <X-a>, geb. 10.12.1904
 5. Jan Blootshoofd, geb. rond.1.1907, overl. 12.5.1907 aldaar
 6. Antje Blootshoofd, geb. 15.1.1908, begraven op 30.12.1992 te Papendrecht (graf L 080(1)), tr. 18.12.1926 te Hardinxveld met Dirk Brouws, geb. 2.4.1903 te Rotterdam, begraven op 31.3. 1973 te Papendrecht, zo. van Teunis Johannes Brouws en Anna Helena Geertruida Welters
 7. Jan-Dirk Blootshoofd, geb. 16.2.1909 te Hardinxveld, begraven op 7.9.1991 te Papendrecht (graf AG 409(2))
 8. Fijgje Blootshoofd, geb. rond 1911, overl. 10.11.1926 aldaar
 9. Cornelis Blootshoofd, werkman, geb. 10.4.1913
 10. Adriana Blootshoofd, geb. 2.7.1914, overl. 20.6.2000 te Papendrecht, begraven op 24.6.2000 aldaar (aand M 123), tr. Marinus van der Stelt, geb. 10.4.1911, overl. 20.6.1995, begraven op 24.6.1995 te Papendrecht
 11. Jacob-Dirk Blootshoofd <X-b>, geb. 28.11.1915
 12. Govert Blootshoofd, geb. rond.7.1917, overl. 29.12.1917 aldaar
 13. Govert Blootshoofd, geb. 19.9.1918, begraven op 4.2.1969 te Papendrecht (graf AG 106 (2))

X-a   Arie Blootshoofd, werkman, geb. 10.12.1904 te Hardinxveld, begraven op 28.4.1986 te Papendrecht (graf AG 320 (2)), zo. van Jacobus Blootshoofd <IX-b> en Grietje de Leng, tr. Jenny Sala

Kinderen:

 1. Koos Blootshoofd <XI-a>
 2. Job Marinus Blootshoofd<XI-b>

XI-a   Koos Blootshoofd, wonende te Papendrecht, zo. van Arie Blootshoofd <X-a> en Jenny Sala, tr. N.N., afkomstig uit Thailand.

Kinderen:

 1. Dirkje Blootshoofd, wonende te Thailand.

XI-b   Job Marinus Blootshoofd, geb. 10.8.1957, overl. 20.8.2013 Papendrecht,  zo. van  Arie Blootshoofd <X-a> en Jenny Sala, tr. Marian Harlaar, natuurlijke do. van Jannigje Harlaar

Kinderen:

 1. Melvin Blootshoofd, wonende te Drunen
 2. Ilona Blootshoofd, wonende te Papendrecht

X-b   Jacob-Dirk Blootshoofd, brander bij scheepswerf Giessen De Noord, geb. 28.11.1915 te Hardinxveld, overl. 9.9.2004 te Papendrecht, begraven op 14.9.2004 aldaar, zo. van Jacobus Blootshoofd <IX-b> en Grietje de Leng, tr. 26.12.1939 met Johanna van Gangelen, geb. 13.6.1919 te Nieuw-Lekkerland, do. van Teunis van Gangelen (sjouwerman en ijzerwerker) en Elisabeth van Veen.

Kinderen:

 1. Jacobus (Koos) Blootshoofd, geb. rond 1940
 2. Elisabeth Blootshoofd, geb. rond 1943, begraven op 19.10.1945 te Papendrecht (graf A8-046(5)
 3. Fijgje Blootshoofd, geb. 22.4.1945, overl. 15.3. 1966 te Dordrecht, begraven op 19.3. 1966 te Papendrecht (aand K7-077(2)), tr. Gerrit den Hartog. (Hij is nu getrouwd met Pieta)
 4. Teunis (Teus) Blootshoofd, geb. rond 1946
 5. Elisabeth (Bets) Blootshoofd, geb. rond 1948
 6. Dirk Blootshoofd, geb. rond 1950
 7. Joke Blootshoofd, geb. rond 1952
 8. Rita Blootshoofd, geb. rond 1955

IX-c   Jan Blootshoofd, arbeider, geb. 5.8.1878 te Schelluinen, zo. van Barend Blootshoofd <VIII-a> en Maria van der Leeden, tr. 22.12.1904 te Wijngaarden met Adriana Baan, geb. 1.5.1872 te Wijngaarden, overl. 11.2.1926 te Hardinxveld, do. van Johannis Baan en Annigje den Boer. (Zij had van een onbekende man n dochter.)

Kinderen:

 1. Johannes Blootshoofd (Bloodshoofd), geb. 1.10.1905 te Schelluinen, overl. 22.11.1976, begraven Hardinxveld-Giessendam (aand AC-29)
 2. Doodgeb. zo., geb. 22.4.1907 te Hardinxveld
 3. Barend Blootshoofd, geb. rond 1908 te Hardinxveld, overl. 25.1.1909 aldaar
 4. Doodgeb. do., geb. 11.10.1909 te Hardinxveld
 5. Barend Blootshoofd (Bloodshoofd), geb. 21.4.1911 te Nieuwerkerk aan den IJssel, overl.16.3.1967, begraven Hardinxveld-Giessendam (aand 05-025)
 6. Maria Blootshoofd, geb. rond 1916 te Hardinxveld, overl. 23.6.1917 aldaar

VIII-b   Jan Blootshoofd, Werkman en bouwknecht, geb. 6.2.1845 te Schelluinen, zo. van Jacob Blootshoofd <VII-a> en Fijgje Gelderblom, tr. 5.5.1876 te Giessen Nieuwkerk met Jannigje Bos, geb. 8.11.1857 te Giessen Nieuwkerk.

Kind:

 1. Peter Blootshoofd, geb. 16.7.1876 te Giessen Nieuwkerk, overl. South Holland, Illinois (US) 28.9.1958, tr. 23.3.1899 South Holland, Illinois (US) met Carrie Blink, geb. Illinois ~1878, overl. 19.2.1961

  Peter Blootshoofd emigreert naar Amerika en neemt daar de naam aan van Peter Barehead.
  Hij ligt begraven in Lansing, Cook County, Illinois op Oak Ridge Cemetery.  In 1940 tijdens dfe 10-jarige volkstelling woont Peter Blootshoofd alias Barehead met zijn vrouw Carrie, hij 65 jaar, zij 62 jaar oud in East 167th Street, Thornton, Cook, IL. Hij is dan zelfstandig boer, zijn vrouw Carrie is geboren in Illinois en overlijdt in 1961. Bij hen in wonen (1940) zoon Nicholas 39 jaar, geboren Illinois, landarbeider, dochter Jennie 34 jaar, geboren IL, zoon Henry 32 jaar, geboren IL, landarbeider, zoon Cornelius 22 jaar, geboren IL, landarbeider (gegevens van Andries Bos)

  Kinderen:

  John William Barehead 18991963
  Nicholas (Barehead) Barr 19011972
  Jennie Barehead 19031988
  Henry Barehead 19041972
  Grace Barehead 19061979
  Abbie H. Barehead 19081998
  Pearl Barehead 19111912
  Pearl Barehead 19142002
  Cornelius (Harold) Barehead (Barr)(Harold Barr) 19171971

VI-e   Klaas Jacobs Blootshooft/Bloodshoofd, landbouwer, ged. 8.10.1768 te Schelluinen, overl. 15.4.1845 aldaar, wonende aldaar, zo. van Jacob Barendze Blootshooft <V-b> en Maria Klaasdr Noome, tr. Stijntje (Steyntje) Teunisdr van Bennekom (Bennekum), overl. 20.8.1837 te Schelluinen, do. van Teunis van Bennekom en Geertje/Geesje Liefholland

Kinderen, geb. en ged. te Schelluinen tenzij anders vermeld:

 1. Teunis Blootshooft <VII-b>, geb. 2.5.1796, ged. 8.5.1796 (get. Lena Oosterhout, hvr. van Willem v. Bennekom)
 2. Jacob Blootshooft, geb. 7.6.1797, ged. 11.6.1797 (get. Pietertje Bloodshoofd, hvr. van Jan Strouwens), ongehuwd overl. 27.1.1865 te Schelluinen
 3. Maria Blootshooft, geb. 25.10.1798, ged. 4.11.1798 (get. Jannigje Versteeg, hvr. van Barend Bloodshoofd <VI-d>)
 4. Geertje Blootshooft/Bloodshoofd, geb. 28.11.1799, ged. 1.12.1799 (get. Lena Oosterhout, etc. moeders oom), overl. 8.8.1882 te Schelluinen, tr. 8.9.1827 te Schelluinen met Willem de Kreij, geb. rond 1799 te Molenaarsgraaf, overl. 11.12.1859 te Schelluinen, zo. van Jan Cornelisz de Kreij en Magdalena de Graaf
 5. Barend Bloodshoofd <VII-c>, geb. 11.7.1801, ged. 19.7.1801 (get. Jannigje Versteeg, etc. vaders broer)
 6. Aart Blootshooft/Bloodshoofd <VII-d>, geb. 18.1.1803, ged. 23.1.1803 (get. Lena Oosterhout, etc. moeders oom)
 7. Willem Huige Blootshooft/Bloodshoofd <VII-e>, geb. 19.11.1804, ged. 25.11.1804  (get. Neeltje Stam, wed. van Kornelis de Kreij)
 8. Jan Blootshooft, geb. 9.11.1806, ged. 13.11.1806 (get. Jannigje Versteeg, etc. vaders broer), overl. 18.4.1812 te Giessen Nieuwkerk
 9. Rokus Blootshooft, geb. 12.12.1807, ged. 20.12.1807 (get. Maaije van Bennekom, hvr. van Rokus de Kreij)
 10. Maria Blootshooft, geb. 14.7.1809, ged. 23.7.1809 (get. Maria Groeneweg, hvr.van Danil Hartman), jong overl.
 11. Jan Blootshooft, geb. 14.4.1811, ged. 26.5.1811, overl. 18.4.1812 te Giessen Nieuwkerk
 12. Maria Blootshooft/Bloodshoofd, geb. 25.5.1813 te Giessen Nieuwkerk, overl. 29.10.1848 te Noordeloos, tr. 20.11.1847 te Schelluinen met Frederik van den Heuvel, bouwman, geb. 29.7.1798 te Hoornaar, ged. 5.8.1798 aldaar, overl. 12.2.1874 te Noordeloos, zo. van Cornelis van den Heuvel (bouwman en landbouwer) en Adriaantje Stehouwer

VII-b   Teunis Blootshooft/Bloodshoofd/Bloodshooft, arbeider, bouwman en winkelier, geb. 2.5.1796 te Schelluinen, ged. 8.5.1796 aldaar, overl. 29.3. 1875 aldaar, zo. van Klaas Jacobs Blootshooft <VI-e> en Stijntje Teunisdr van Bennekom, tr. 23.1.1824 te Schelluinen met Teuna Gelderblom, geb. 10.2.1794 te Schelluinen, overl. 24.12.1871 aldaar, do. van Jacoba Gelderblom

Kinderen, geb. te Schelluinen:

 1. Jacoba Blootshooft/Bloodshooft, geb. 21.10.1824, ongehuwd overl. 10.4.1885 aldaar. Beleidend lid op 9-04-1852 te Schelluinen. (Zij had van een onbekende man n dochter.)
 2. Stijntje Blootshooft/Bloodshoofd, geb. 18.11.1825, overl. 26.3. 1827 aldaar
 3. Klazina Blootshooft/Bloodshoofd, geb. 3.2.1827, overl. 8.3. 1827 aldaar
 4. Klaas Blootshooft/Bloodshoofd, werkman, geb. 3.4.1828, ongehuwd overl. 11.1.1857 aldaar
 5. Stijntje Blootshooft, geb. 1.1.1834, overl. 13.2.1834 aldaar
 6. Stijntje Blootshooft, geb. 16.2.1836, overl. 4.3. 1836 aldaar
 7. Isak Blootshooft <VIII-c>, geb. 22.2.1837

VIII-c  Isak Blootshoofd/Bloodshoofd, werkman, geb. 22.2.1837 te Schelluinen, overl. 15.12.1871 aldaar, zo. van Teunis Blootshooft <VII-b> en Teuna Gelderblom, tr. 28.8.1869 te Schelluinen met Maria Ritmeester, geb. 1.6.1844 te Hardinxveld, overl. 9.11.1917 te Giessendam, wonende te Schelluinen, do. van Jacob Ritmeester en Elizabeth de Vree. (Zij is later getrouwd op 6.7.1877 te Schelluinen met Dirk Kamsteeg, werkman en visser, geb. 6.11.1838 te Hardinxveld, overl. 25.10.1908 te Schelluinen, wonende te Hardinxveld, zo. van Rokus Kamsteeg en Catharina Versloot.)

Kinderen, geb. te Schelluinen:

 1. Teunis Bloodshoofd, geb. 27.12.1870, overl. 19.2.1871 aldaar
 2. Izaak Teunis Blootshoofd<IX-d>, geb. 26.12.1871

IX-d   Izaak Teunis Blootshoofd, werkman, geb. 26.12.1871 te Schelluinen, zo. van Isak Blootshoofd <VIII-c> en Maria Ritmeester, tr. 15.5.1896 te Schelluinen met Johanna Everdina van Giessen, geb. rond 1872 te Andel, do. van Hendrik van Giessen en Pieternella Catarina Bos

Kinderen, geb. te Schelluinen:

 1. Izaak Teunis Blootshooft, kantoorbediende, geb. 1.3. 1897
 2. Pieter Blootshooft, geb. 6.7.1898
 3. Maria Blootshooft, geb. 25.12.1899

VII-c   Barend Bloodshoofd, geb. 11.7.1801 te Schelluinen, ged. 19.7.1801 aldaar, overl. 6.6.1888 aldaar, zo. van Klaas Jacobs Blootshooft <VI-e> en Stijntje Teunisdr van Bennekom, tr. 28.3. 1829 te Schelluinen met Lijsbeth Peelen, geb. 21.9.1807 te Schelluinen, ged. 27.9.1807 aldaar, overl. 3.7.1890 aldaar, do. van Leendert Peele en Annigje de Groot

Kinderen, geb. te Schelluinen:

 1. Annigje Bloodshoofd, geb. 20.9.1829, overl. 19.7.1915 aldaar, tr. 27.8.1853 te Schelluinen met Bert de Kreij, geb. 30.9.1831 te Schelluinen, overl. 14.11.1908 aldaar, zo. van Huig Rokusse de Kreij en Flora den Braven
 2. Klaasje Bloodshoofd, geb. 4.2.1831, overl. 24.12.1831 aldaar
 3. Leendert Bloodshoofd, werkman, geb. 2.4.1832, ongehuwd overl. 20.5.1869 aldaar
 4. Klaas Bloodshoofd, werkman, geb. 26.11.1834, ongehuwd overl. 25.11.1855 aldaar
 5. Stijntje Bloodshoofd, geb. 4.2.1837, overl. 11.3. 1864 aldaar
 6. Vas Bloodshoofd, geb. 5.10.1839, overl. 18.9.1855 aldaar
 7. Geertje Bloodshoofd, geb. 2.2.1842, overl. 27.8.1855 aldaar
 8. Gijsbertje Bloodshoofd, geb. 22.9.1844, overl. 22.11.1922 Giessendam, tr. 20.4.1866 te Schelluinen met Gijsbert van Holten, geb. rond 1832 te Giessendam, overl. 13.6.1909 Giessendam, zo. van Huig van Holten en Jannigje Schagen
 9. Teunis Bloodshoofd, geb. 2.9.1848, overl. 7.5.1857 aldaar

VII-d  Aart Blootshooft/Bloodshoofd, bouwman, geb. 18.1.1803 te Schelluinen, ged. 23.1.1803 aldaar, overl. 17.11.1871 aldaar, zo. van Klaas Jacobs Blootshooft <VI-e> en Stijntje Teunisdr van Bennekom, tr. 21.9.1844 te Schelluinen met Eeltje de Kreij, geb. 6.9.1821 te Schelluinen, overl. 18.1.1884 aldaar, do. van Dammes de Kreij en Anna van Hoorne

Kinderen, geb. te Schelluinen tenzij anders vermeld:

 1. Steintje Blootshoofd, geb. 1.11.1844 te Hardinxveld, overl. 3.8.1874 te Schelluinen, wonende te Gorinchem, tr. 6.1.1866 te Schelluinen met Izaak Gelderblom, geb. 31.12.1839 te Hardinxveld
 2. Antje Blootshooft/Bloodshoofd, geb. 7.7.1847, tr. 7.5.1869 te Schelluinen met Johan Bernard Bremer, bouwman, geb. 7.8.1847 te Gorinchem, zo. van Arie Bremer en Niesje van der Ham
 3. Maria Blootshooft/Bloodshoofd, geb. 12.3. 1850, overl. 17.8.1876 aldaar, tr. 3.7.1874 te Schelluinen met Marinus Hofwegen, bouwman, geb. 20.12.1845 te Papendrecht, wonende aldaar, zo. van Hendrik Hofwegen (bouwmansknecht) en Jannigje Broere (dienstbode). (Hij is eerder getrouwd op 12.7.1873 te Molenaarsgraaf met Marigje Versteeg, dienstbode, geb. 30.3. 1850 te Meerkerk, overl. 9.2.1874 te Papendrecht, do. van Teunis Versteeg en Neeltje de Groot. Hij is later getrouwd op 20.4.1877 te Schelluinen met zijn schoonzus Anna Blootshooft)
 4. Willempje Blootshooft/Bloodshoofd, geb. 2.7.1853, tr. 12.1.1877 te Peursum met Arie Reijnen, Werkman, geb. 10.9.1848 te Giessen-Nieuwkerk, zo. van Lammert Reijnen en Jannigje Aldus
 5. Geertje Blootshooft, geb. 19.5.1856, tr. 30.1.1885 te Schelluinen met Adrianus den Besten, Bouwman, geb. rond 1848 te Lexmond, zo. van Jan Meijersz den Besten en Annigje Donk
 6. Anna Blootshooft, geb. 5.12.1858,  tr. 20.4.1877 te Schelluinen met Marinus Hofwegen, bouwman, geb. 20.12.1845 te Papendrecht, wonende aldaar, zo. van Hendrik Hofwegen (bouwmansknecht) en Jannigje Broere (dienstbode). (Hij is eerder getrouwd op 12.7.1873 te Molenaarsgraaf met Marigje Versteeg, dienstbode, geb. 30.3. 1850 te Meerkerk, overl. 9.2.1874 te Papendrecht, do. van Teunis Versteeg en Neeltje de Groot. Hij is eerder getrouwd op 3.7.1874 te Schelluinen met zijn Maria Blootshooft, zuster van Anna)
 7. Klaas Blootshooft, geb. 23.8.1861, overl. 19.11.1881 aldaar
 8. Arigje Blootshooft, geb. 5.12.1863, overl. 30.6.1896 aldaar, tr. 25.6.1885 te Schelluinen met Antonie Kruis, werkman en landbouwer, geb. 28.2.1853 te Nieuwland, overl. 16.12.1933 te Schelluinen, zo. van Lambertus Kruis en Adriaantje Boon. (Hij is eerder getrouwd op 5.1.1883 te Schelluinen met Stijntje Bloodshoofd, geb. 20.6.1842 te Schelluinen, overl. voor 1885, do. van Willem Blootshooft <VII-e> en Cornelia Vuurens.)

VII-e   Willem Huige Blootshooft/Bloodshoofd, bouwman, geb. 19.11.1804 te Schelluinen, ged. 25.11.1804 aldaar, overl. 12.4.1850 aldaar, zo. van Klaas Jacobs Blootshooft <VI-e> en Stijntje Teunisdr van Bennekom, tr. 2.5.1839 te Schelluinen met Cornelia Vuurens, geb. 20.3. 1811 te Schelluinen, ged. 24.3. 1811 aldaar, overl. 17.8.1879 aldaar, do. van Jacobus Vuurens en Ariaantje Houweling

Kinderen, geb. te Schelluinen:

 1. Stijntje Bloodshoofd, geb. 29.6.1839, overl. 11.8.1839 aldaar
 2. Aderjaantje Bloodshoofd, geb. 8.6.1840, overl. 30.12.1909 te Giessen Nieuwkerk, tr. 1863 met Gerrit Stek
 3. Stijntje Bloodshoofd, geb. 21.6.1841, overl. 19.7.1841 aldaar
 4. Stijntje Bloodshoofd, geb. 20.6.1842, overl. voor 1885, tr. 5.1.1883 te Schelluinen met Antonie Kruis, Werkman en Landbouwer, geb. 28.2.1853 te Nieuwland, overl. 16.12.1933 te Schelluinen, zo. van Lambertus Kruis en Adriaantje Boon.  (Hij is later getrouwd op 25.6.1885 te Schelluinen met Arigje Blootshooft, geb. 5.12.1863 te Schelluinen, overl. 30.6.1896 aldaar, do. van Aart Blootshooft <VII-d> en Eeltje de Kreij.)
 5. Jacoba Bloodshoofd, geb. 22.12.1843, overl. 30.4.1921 aldaar, tr. 8.3. 1867 te Schelluinen met Simon Teunis Gelderblom, geb. 2.2.1843 te Schelluinen, overl. 22.12.1904 aldaar

III-b   Hendrik Cornelisz Blootshooft/Brooshooft, waarschijnlijk zo. van Cornelis Jansen Blootshooft <II> en Adriaentje Andries, tr. Heijltje Ariens (Vroege), do. van Arien Andriesz en Anneke Bastiaens (zijn eerste huwelijk)

5.4.1696 / fol. 468-471 PIETER GERRITSZ DE RUYTER, getr. met ARIAENTIE ARIENS, won. in de Minkeles, en HENDRICK CORNELISZ BROOSHOOFT, getr. met HEIJLTIE ARIENS, beiden kinderen van ARIEN ANDRIESZ zalr. t.e. en ERICK TEUNISZ, schout, en GERRIT ARIENSZ, GERRIT GERRITSZ, armmeesters van Hoornaer & zuytzyde van Noordeloos, als alimenterende NEELTIE GERRITS, getr. met ARIE ANDRIESZ zalr., t.a.z. uyteoop. De erfenis van ARIE ANDRIESZ zalr. hem aengecomen door dode van GERRIT JOPPEN is ontoereikend tot de alimentatie van voorn. NEELTIE GERRITS, waerom de volgende landerijen, zoals die beschreven zijn in het testament van ARIE ANDRIESZ, getr. Met NEELTIE GERRITS verleden d.d. 15.1.1683 voor notaris Brouwer, in eigendom aan de voorn. armmeesters overgedragen worden:
a) een huysie staende op de heerlijkheyt Noordeloos
b) 2m5h lant op Noulant
c) 2h17r lant op Hoochblocklant
d) 1h33r lant op Hoornaer
schepenen: als voren
bron: NOORDELOOS, OUD RECHTERLIJK ARCHIEF 1667-1699 door G.J. van Rookhuyzen (Hogenda)

Kinderen, ged. te Meerkerk:

 1. Jan Hendriks Blootshooft <IV-c>, ged. 17.9.1682
 2. Arien Hendriks Blootshooft <IV-d>, ged. 13.7.1684
 3. Jannighje Hendriks Bloothooft, ged. 25.7.1686
 4. Ariaentje Hendriks Bloothooft, ged. 12.2.1688
 5. Cornelis Hendriks Bloothooft, ged. 11.8.1689
 6. Annighje Hendriks Bloothooft, ged. 3.5.1691

IV-c   Jan Hendriks Blootshooft, ged. 17.9.1682 te Meerkerk, zo. van Hendrik Cornelisz Bloothooft <III-b>, ondertr. Lexmond en getrouwd op 12.3. 1719 te Meerkerk voor de kerk met Maagje Hendriks Benschop, afkomstig uit Laage Eind van Middelkoop

Kinderen, ged. te Meerkerk:

 1. Hendrik Blootshooft, ged. 15.6.1721
 2. Trijntje Blootshooft, ged. 26.7.1722, zij is waarschijnlijk getrouwd op 1.7.1750 te Leerdam met Hendrik de Jong
 3. Hendrik Blootshooft, ged. 16.7.1724
 4. Arien Blootshooft <V-c>, ged. 28.4.1726
 5. Heiltje Blootshooft, ged. 29.5.1730
 6. Peter Blootshooft, ged. 4.5.1732

V-c   Arien Blootshooft, ged. 28.4.1726 te Meerkerk, zo. van Jan Hendriks Blootshooft <IV-c> en Maagje Hendriks Benschop, tr. (1) 27.4.1749 te Hoog-Blokland voor de kerk (1) met Aafje Schalcken Brakel, afkomstig uit Leerdam, waarschijnlijk do. van Schalk Jaspers Brakel en Claartje Ariens Swartenbol, tr. waarschijnlijk (2) 12.12.1753 te Leerdam met Jannigje Heijkoop, ged. 7.1.1731 te Leerdam

Kinderen, ged. te Leerdam tenzij anders vermeld:

 1. Jan Blootshoofd <VI-f>, ged. 1.12.1754 te Leerbroek
 2. Neeltje Blootshooft, ged. 3.8.1757
 3. Neeltje Blootshooft, ged. 23.9.1759
 4. Maaijke Blootshooft, ged. 28.3. 1762

VI-f   Jan Blootshoofd, arbeider, ged. 1.12.1754 te Leerbroek, zo. van waarschijnlijk Arien Blootshooft <V-c> en Jannigje Heijkoop, tr. 23.5.1784 te Leerdam met Hermijntje van Es, ged. 25.10.1761 te Kedichem, do. van Pieter van Es en Aantje Bos

Kinderen:

 1. Jannigje Blooshoofd, geb. 3.7.1785 te Nieuwland, overl. 21.12.1869 te Hoog-Blokland, tr. (1) 1803 te Arkel met Cornelis Versluijs, landbouwer, dagloner en bouwman, geb. te Nieuwland, overl. aldaar, zo. van Gerrit Versluijs en Maria Kruit, tr. (2) 8.3. 1828 te Nieuwland met Robertus van den Berg, bouwman, geb. rond 1779 te Leerdam, overl. 13.12.1852 te Hoog-Blokland, zo. van Gerrit van den Berg en Govertje van Santen
 2. Pietertje Blootshoofd, dienstmeid, geb. 1.5.1788 te Leerbroek, overl. 20.12.1827 te Haaften, tr. 20.12.1823 te Haaften met Jan de Wit, arbeider, ged. 9.2.1783 te Haaften, zo. van Jan de Wit en Aaltje Brinkman. (Hij was weduwnaar van Geertrui Rink, overl. voor 1823.)

IV-d   Arien Hendriks Blootshooft, ged. 13.7.1684 te Meerkerk, zo. van Hendrik Cornelisz Bloothooft <III-b>

Kind bij een onbekende vrouw:

 1. Hendrik Ariens Blootshooft, ged. 8.11.1711 te Meerkerk

Dit overzicht is gemaakt op maandag 19.2.2007 met Haza-Data Plus 7.2f door: B.A. de Lange, Papendrecht ( blange@chello.nl )
Zie ook nog www. zerken.nl


Losse vermeldingen

Jan Bloodshoofd, overl. 16.2.1855 Schelluinen, 82 jaar, zo. van Jacob Bloodshoofd en Maria Hooman (Vb?), tr. Geertje de Boon, overl. 16.9.1855 Schelluinen, 80 jaar


Gerrit Blootshooft

Kinderen:
- ?Pieternel Gerrits
- ?Annetje Gerrits
, tr. Aert Corse Drom
- Crijn Gerrits Blootshooft
, tr. Trijntje Engebrechts

Hij wordt ook als getuige genoemd in een doopakte (Gemeentearchief Rotterdam, DTB Doop geref. inv 1 #096)

datum: 10.3.1652
gedoopt: Gerrit Drom
vader: Aert Corse Drom
moeder: Annetge Gerrits
getuigen:
Crijn Gerritse Blootshooft
Pieternelle Gerrits
Trijntge Engebrechts

Mogelijk zijn de personen met Gerrits als patroniem broer en zusters.

Kinderen, geb. Rotterdam:

 1. Isebel Crijnen, geb. 5.1.1645, overl. Westmaas 29.3.1719, tr. Gerrit Cornelis Molijn, Rotterdam 9.10.1666, hij geb. Westmaas (Hoeksche Waard)

 2. Anna Creijne (Blootshooft), geb.  ~1651, ondertr. Westmaas 11-6-1679 Pieter Gerrits Velsenaar, geb. >1654, zo. van Gerrit Pieters (Velsenaar) en (waarschijnlijk) Leendertje Gerrits, overl. voor 1716

Leendert Jorisz Blootshooft, tr. Susanna Willemsdr Ketelaar

Kinderen, geb. Kolijnsplaat (Noord-Beveland):

 1. Joris Blootshooft, geb. 17.5.1665
 2. Willem Blootshooft, geb. 23.1.1667
 3. Gabriel Blootshooft, geb. 21.10.1668

Wouter Dirks Bloodshooft, tr.  Marigje Ariens Hardinxsveld (Alblasserwaard) 21.5.1702 

Begraven Schelluinen
Annigje Maria Bloodshoofd, geb. 9.10.1913, overl. Schelluinen 23.7.1997 (idnr 20331, aand T36), tr. Ruiter de, Job Huibert, geb. ~1909, overl. 16.6.2002 ws. Gorinchem, begr. Schelluinen 20-6-2002

Begraven Hardinxveld-Giessendam
Cornelis Bloodshoofd, geb. 10.5.1904, overl. 2.4.1973 (idnr 51291, aand 01-009)
Fygje Jacoba Bloodshoofd, geb. 18.9.1908, overl. 26.11.1995 (idnr 63359, aand12-096), tr. nn Paans
Zie www. zerken.nl