Zeemans Welvaren

Zeemans Welvaren.jpg (27093 bytes)
Café Zeemans Welvaren met jaagstation

Dirk Bloothoofd werd na zijn huwelijk in 1849 al spoedig kastelein van café Zeemans Welvaren in de Kogerpolder aan het Noordhollands kanaal. Dit deel van de Kogerpolder was evenals de Woude gemeente Akersloot. Zeemans Welvaren was een zo bekende pleisterplek en paardenwisselplaats voor de trekschuiten dat het café expliciet genoemd wordt op de kadastrale kaart van 1849-1859 [1].

Zeemanswelvaren kaart.jpg (106364 bytes)
Detail van de kadastrale kaart van 1849-1859 met de Kogerpolder.
Links het Markerkanaal, rechts Westgraftdijk. Zeemans Welvaren staat ingetekend (café waarschijnlijk aan het kanaal links van de Z van Zeemans).

“Vader Dirk verdiende met het café een goede boterham aangezien op die plek de Markervaart en het Noordhollands kanaal bij elkaar kwamen en er dus vele schepen passeerden. Ook de route van de toenmalige trekschuiten liep langs het café en daar was bij de bouw van het café reeds rekening mee gehouden. Onder het drinklokaal was namelijk een ruime stal aanwezig waar de paarden weer op krachten konden komen en frisse paarden het weer overnamen. De Kogerpolder had toendertijd een eigen lagere school, die mede door het kinderrijke gezin van Bloothoofd bestaansrecht had. [2]

Wanneer Dirk Bloothoofd en Guurtje Stuij beiden overlijden in 1876, komt hun oudste zoon Klaas Bloothoofd <VIII-1> naar de Kogerpolder. Het kan goed zijn dat hij Zeemans Welvaren overnam, omdat zijn ouders veel nog minderjarige  kinderen nalaten en hij daar waarschijnlijk de zorg voor op zich neemt. Klaas zelf overlijdt al in 1886 en laat zelf vrouw Klaasje Besse en 5 minderjarige kinderen achter.

Op 1 maart 1877 werd 'Het zeemanswelvaren' verkocht.

Referenties

[1] Grote Historisch Provincie Atlas, Noordholland 1849-1859, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992, blad 96
[2] Relaas van Willem Baartse, Parimariboplein 38hs, 1058 HT Amsterdam. (zie Jacob Bloothoofd <VIII-4>). Via hem de foto van deze pagina gekregen. Ook de ansichtkaart van poldermolen K kwam via hem. Een indicatie dat via overlevering de rol van deze molen in de familie Bloothoofd bekend was.