Café Het Huis ter Beets

Teunis Bloothooft/d <IX-10> was eerst timmerman in Petten maar later caféhouder en melkslijter in Beets. Hij had het café "Het Huis ter Beets", dat dateert uit de 18e of 19e eeuw, vanaf 1935 in bezit. Krantenknipsels eind dertiger jaren maken melding van de bals die werden georganiseerd. Na zijn overlijden werd het café door zijn weduwe Ma Kloek in 1958 verkocht en kreeg het een woonfunctie. In de jaren zestig en zeventig gebruikte de bekende poppenspeler Hinderik de Groot de zaal als huiskamer - theater - werkplaats - expositieruimte, en woonde zelf op zolder. 

Advertenties in de Nwe Noordhollandse Courant van 6.11.1945, 17.12.1938 en 31.12.1938 met drie verschillende spellingen van de familienaam. (met dank aan Frits van Deelen van de Historische Vereniging Beets, echtgenoot van Nel Franke).