Twijg Willem
Boeren in Koedijk, 
arbeiders en fotografen