De Muizenvreugd

Muizenvreugd1.jpg (34319 bytes)
Café de Muizenvreugd, Herenstraat 2c, Alkmaar. De tekst boven de deur en het schilderij van de kooi is aangebracht door Willem Bakkum (1917-1983), schilder/decorateur aan de Koningsweg 32 te Alkmaar.

Op 28 april 1922 kocht Pieter Bloothoofd <IX-4> ten overstaan van notaris P.H.Hillebrand in Obdam het café de Muizenvreugd, op de hoek van de Herenstraat en de Frieseweg in Alkmaar. Hij kocht het van Cornelis Heijnis die het van ene Droog had. Op een foto van rond 1900 is al een bord boven de voordeur te zien van een kat in een kooi met muizen er om heen, blijkbaar is daar later een nieuwe versie van gemaakt. Heel vroeger zou het café de Muzenvreugd hebben geheten en verwijzen naar de Griekse muzen. Het café was overigens rijk aan muizen, die vroeger over de met fijn zand bestrooide vloer liepen. En bij de vervanging van het oude buffet kwamen de muizen tevoorschijn uit de met blauwe tegeltjes bezette kelder onder het café. Al op een prent uit 1802 (zie onder) van de Herenstraat staat op de hoek een café van Gerrit de Wit (B28, later Muizenvreugd). Het lag toen vlak achter de Friese Binnenpoort, een drukke toegangsweg tot Alkmaar en dus een goede plek voor een café.

Prent met Muizenvreugd.jpg (26499 bytes)
Prent van J.A. Crescent (1802) gereproduceerd in de Kadastrale Kaart van Noordholland 1832, deel 2 Alkmaar, Afb.13. We zien de Herenstraat die afgesloten wordt door de Friese Binnenpoort. Van rechts naar links zijn het de herberg de Vergulde Valk van Jan Relie, de hoefsmederij van P. van Rijswijk, twee huizen van schoenmaker Hendrik Lobach en tenslotte het café van Gerrit de Wit, dat later de Muizenvreugd zou worden.

De Muizenvreugd was vroeger niet alleen een café, het was ook een logement waar de boeren vaak zondag al kwamen, alhoewel het woensdag pas marktdag was. De koeien werden dan ondergebracht in de stallen bij het café aan de Dirk Duyvelsweg, waar ze ook gemolken werden. Er werd zelfs gekarnd waarbij Pieter Bloothoofd vaak een handje meehielp. Het in- en uitspannen van de paard en wagens waarmee de boeren naar de markt kwamen leverde een stuiver per keer op. Later is de stal een tijdlang gebruikt voor vrachtrijders die er kwamen lossen. Tegenwoordig (1976) staan er auto’s in.

De Muizenvreugd was vroeger ook populair bij jongeren. Met Pinksteren kwamen ze met 20 tot 25 paarden voorrijden om er te logeren en dan uit dansen te gaan in Het wapen van Heemskerk.

De Muizenvreugd was een lokaal om zich te 
ontnuchteren voor de R.K. rijwielclub uit 
Warmenhuizen... Boeiend verslag van het 
katholieke volksleven in 1932.

Naast al deze bedrijvigheid werd er ook een auto verhuurd. Een Spijker voor 1 cent de kilometer. Voor een paar busondernemingen – de weduwe Spaans uit Kalverdijk en Ligthart uit Zijdewind – was de kluft voor de Muizenvreugd een halteplaats. Ze zetten er de boeren af die naar de markt gingen. In de oorlog werd de paardenstal gevorderd door de Duitsers. Ze vorderden er 20 voor de Wehrmacht. Later werden er in de oorlog koeien in de stal ondergebracht. Die kwamen maandag en gingen dinsdag naar het slachthuis, ook weer voor de Wehrmacht. Een tijdlang zijn er in de Muizenvreugd in de oorlog schoolklassen ondergebracht. De scholen kregen geen kolen en in de Muizenvreugd was het lekker warm.

Na de oorlog is de Muizenvreugd door koren en toneelgezelschappen gebruikt. Overigens is Pieter zelf ook tientallen jaren koorzanger geweest en in de bloemetjes gezet toen hij 25 jaar verbonden was aan het Laurentius koor. Heel vroeger was hij dirigent-organist bij het kerkkoor in Heerhugowaard.

Vlak voordat zijn zoon Jan het café in 1957 zou overnemen overleed Pieter Bloothoofd.

Muizenvreugd2.jpg (57075 bytes)
Boven de voordeur

Verhalen opgetekend uit de mond van Jan Bloothoofd <X-8> in 1976.