Turfschippers in Hoogeveen

De familie Veuger is waarschijnlijk in de eerste helft van de 17e eeuw ontstaan rond Staphorst, maar verspreidde zich al snel in de nabije omgeving. Twee Veugers vertrok al snel naar Hoogeveen, een jong dorp dat door de ontginning van het Echtener hogeveen, vanaf 1625, is ontstaan. De turf werd via de Hoogeveense vaart naar Meppel vervoerd en vandaar via Zwartsluis naar Holland. De eerste, en ook veel latere generaties Veuger waren ontginners en turfschippers.

Dit menu geeft informatie over de eerste twee generaties. Daarna splitst de familie in drie takken die ieder een eigen menu krijgen. Twee takken, die van Geert Peters Veuger en die van Geert Hendriks Veuger blijven in Hoogeveen. Daar zijn veel turfschippers bij. De derde tak begint met Andries Hendriks Veuger die in 1712 van Kolderveen naar Meppel verhuist en het daar als koopman in 1731 tot gekozen burgemeester brengt. Veel van zijn nakomelingen zijn ook koopman in Meppel.


Kaart van Drenthe (1634) van het gebied rond het huidige Hoogeveen
toen nog Nie Echten genoemd. De eerste kanalenstelsels voor de
ontginning van het veen staan erop.