1981

Bloothooft, G. (1981), 'A computer controlled device for voice-profile registration,' Proc. IX Conference of the Union of European Phoniatricians, Amsterdam, 83-85.

1982

Bloothooft, G. (1982), 'Nieuwe ontwikkelingen in de fonetografie,' Logopedie en Foniatrie, 54, 78-90.

Bloothooft, G. (1982), 'Estimating contributions to spectral variation in sung vowels,' Proc. 2nd Conference of the International Decade of Research in Singing, Rotterdam, 24-32.

Tiwari, R.M., Snow, G.B., Lecluse, F.L.E., Greven, A.J., and Bloothooft, G. (1982), 'Observations on surgical rehabilitation of the voice after laryngectomy with Staffieri's method,' J. of Laryngology and Otology, 96, 241-250.

1983

Bloothooft, G., and Tiwari, R. (1983), 'Phonetograms of alaryngeal voices,' PRIPU 8.2, 24-43.

Bloothooft, G. (1983), 'Relations between vowel spaces derived from different points of view', Abstracts of the X Congress of Phonetic Sciences, Utrecht, 484.

Bloothooft, G. (1983), 'The intelligibility of sentences spoken by laryngectomees', Abstracts of the X Congress of Phonetic Sciences, Utrecht, 755.

1984

Bloothooft, G., and Plomp, R. (1984), 'Spectral analysis of sung vowels I. Variations due to differences between vowels, singers, and modes of singing,' J. Acoust. Soc. Am. 75, 1259-1264.

Bloothooft, G., and De Boer, C. (1984), 'Measuring the intelligibility of alaryngeal speakers,' PRIPU 9.1, 24-40.

Bloothooft, G. (1984), 'De beschrijving van timbre door zangpedagogen,' Logopedie en Foniatrie 56, 6-8.

1985

Bloothooft, G., and Plomp, R. (1985), 'Spectral analysis of sung vowels II. The effect of fundamental frequency on vowel spectra,' J. Acoust. Soc. Am. 77, 1580-1588.

Bloothooft, G. (1985), 'Akoestische eigenschappen van de professionele zangstem,' Publicatie nr. 76 van het Nederlands Akoestisch Genootschap, 11-20.

Bloothooft, G. (1985), 'De professionele zangstem,' Logopedie en Foniatrie 57, 237-242.

Bloothooft, G. (1985), 'Spectrum and timbre of sung vowels,' dissertatie, Vrije Universiteit Amsterdam.

1986

Bloothooft, G., Janssen, P., and Van der Meulen, Sj. (1986), 'Expectations about monotonous speech,' PRIPU 11.1, 39-50.

Bloothooft, G., Van Breene, M., and Van der Meulen, Sj. (1986), 'Speech of patients with dysphonia: Monotony and its acoustical correlates,' PRIPU 11.1, 51-63.

Bloothooft, G., and Plomp, R. (1986), 'Spectral analysis of sung vowels III. Characteristics of singers and modes of singing,' J. Acoust. Soc. Am. 79, 852-864.

Bloothooft, G., and Plomp, R. (1986), 'The sound level of the singer's formant in professional singing', J. Acoust. Soc. Am. 79, 2028-2033.

1987

Veenhof, T., and Bloothooft, G. (1987), 'Statistics of sequences of broad phonetic classes in newspaper Dutch,' PRIPU 12.1, 39-56.

Bloothooft, G. (1987), 'Notes on voice quality in professional singing,' J. of Research in Singing 10, 3-16.

Bloothooft, G., en van Mierlo, E. (1987), 'Bandfilter-analyse van spraak', reader colloquium Signaalanalyse en spraak, Stichting Spraaktechnologie, Amsterdam, 129-136.

1988

Bloothooft, G. (1988), 'Zang, muzikale spraak', in: Ter sprake, samengesteld door M.P.R. van den Broecke, pp.191-199, Foris, Dordrecht.

Bloothooft, G. (1988), 'Automatische spraakherkenning', reader colloquium Signaalanalyse en spraak, 21-29, Stichting Spraaktechnologie, Leidschendam.

Bloothooft, G. and Plomp, R. (1988), 'The timbre of sung vowels', J. Acoust.Soc.Am 84, 847-860.

Bloothooft, G., Grygierczyk, N, Pollmann, M.M.W., Verpoorten, J.H. en Becking-Vos, L.E.M. (1988), 'De onderwijslast van de Faculteit der Letteren', facultaire nota, 66 pp.

Bloothooft, G., Verpoorten, J.H.,Versluijs, P.J., Pollmann, M.M.W. en Becking-Vos, L.E.M. (1988), 'Fijnmazige onderwijsfinanciering: het Module-Financieringsmodel', U en H (Universiteit en Hogeschool) 35, nr.1, 1-11.

1989

Vernooij, G.J., Bloothooft, G. en Holsteijn, Y van (1989), 'A simulation study on the usefullness of broad phonetic classification in automatic speech recognition', Proc. ICASSP Conferentie, Glasgow, 85-88.

Vernooij, G.J., and Bloothooft, G. (1989), 'Simulation of isolated word recognition on the basis of a hierarchy of phonetic classes', Proc. Eurospeech 89, Parijs, 469-472.

Mierlo, E.J.M., Blaauw, E., and Bloothooft, G. (1989), 'Phoneme segmentation of speech, based on temporal decomposition using bandfilter spectra and phonetic rules', Proc. Eurospeech 89, Parijs, 71-74.

Bloothooft, G., Grygierczyk, N, Pollmann, en M.M.W., Verpoorten, J.H. (1989), 'De onderwijslast van de Faculteit der Letteren, berekeningen op het nivo van een onderwijsmodule', facultaire nota, 46 pp.

Bloothooft, G. (1989), 'Automatische spraakherkenning', Informatie 31, 724-730.

Bloothooft, G., Grygierczyk, N, Pollmann, en M.M.W., Verpoorten, J.H. (1989), 'Evaluatie van de onderwijslastberekening Faculteit der Letteren 1989-1990', facultaire nota, 21 pp.

Bloothooft, G., Grygierczyk, N., Klerk, P.J. de, Lustenhouwer, P. en Meeuwesse, L. (1989), 'Rapport basisontwerp onderwijs programmerings systeem ten behoeve van de Faculteit der Letteren', 82 pp.

1990

Dix, P. and Bloothooft, G. (1990), 'A Geometrical Argument for Imposing an Additional Constraint on Temporal Decomposition', Proc. 1th International Conference on Spoken Language Processing, Kyoto, 41-44.

1991

Dix, P. and Bloothooft, G. (1991), 'Segmentation of speech based upon a linear model of the effect of coarticulation' in 'Speech Recognition and Understanding', ed. by P. Laface, Springer, Berlin, 549-554.

Bloothooft, G., Bringmann, E., van Cappellen, M., van Luipen, J.M., and Thomassen, K.P. (1991), 'A phonetic study of overtone singing', Proc. XIIth Congress of Phonetic Sciences, Aix-en-Provence, V 14-17.

Bloothooft, G. en Pabon, P. (1991), 'Zangstem en Computer'. In 'Mens en stem', publicatie van de Ned. Stemstichting.

Dix, P.J., Vernooij, G.J., and Bloothooft, G. (1991), 'A hierarchical broad phonetic classification scheme', Proc. Eurospeech 91, Genua, 1269-1272.

1992

Bloothooft, G., Bringmann, E., van Cappellen, M., van Luipen, J.M., and Thomassen, K.P. (1992), 'Acoustics and perception of overtone singing', J. Acoust. Soc. Am. 92, 1827-1836

1993

Bloothooft, G. and Braake, D. ter (1993) (Eds.), 'European Studies in Language and Speech'. ELSNET publication.

Dix, P.J. and Bloothooft, G. (1993), 'Segmentation by means of temporal decomposition', in 'Visual representations of speech signals', ed. by M. Cooke, S.Beet, and M. Crawford, Wiley, Chichester, 237-242.

1994

Dix, P.J. and Bloothooft, G. (1994), 'A break-point analysis procedure based on temporal decomposition', IEEE transactions on Speech and Audio Processing 2, 9-17.

Bloothooft, G. (1994), 'Automatische familiereconstructie', Cahiers VGI (Vereniging voor Geschiedenis en Informatica', 7, 9-54. [web omzetting nog niet geheel voltooid]

Bloothooft, G. (1994), 'Corpus-Based Name Standardization', History and Computing, 6.3, 153-167. (.pdf)

Bloothooft,G., Bos, S., and Schaeffer, R. (1994), 'Distance metric for the perception of formant frequency differences in quiet and noise'. Presented at Workshop Psychoacoustics of Speech Perception II, Utrecht.

Bloothooft,G., Hierden, Ellen van, Nijland L. (1994), 'The perceptual vowel space at high pitches'. Voice Conference, Philapdelphia (abstract),

Bloothooft, G., de Krom, G., Jansen, S. and Heijden, A. van der (1994), 'Electroglottogram recordings during overtone singing'. Voice Conference, Philapdelphia (abstract)

1995

Bloothooft, G. (1995), 'Multi-Source Family Reconstruction', History and Computing, 7.3, 90-103. (.pdf)

Bloothooft, G., Hazan, V., Llisterri, J., and Huber, D. (Eds.) (1995), 'European Studies in Phonetics and Speech Communication'. Utrecht: OTS publications. 560 pp.

Berg, L.G. van den, Bruijn, C. de, Bloothooft, G., and Krom, G. de (1995), ‘Co-modulation of F0 and formant frequencies in singing’. Proc. XIIIth ICPhS, Stockholm, I: 230-233.

Krom, G. de and Bloothooft, G. (1995), ‘Timing and accuracy of fundamental frequency changes in singing’, Proc. XIIIth ICPhS, Stockholm, I: 206-209.

Bloothooft, G. (1995), ‘Training of Phonetics and Speech Communication in Europe’. Proc. XIIIth ICPhS, Stockholm, I: 434-440.

Bloothooft, G. (1995), ‘Het zoeken van namen in historische bestanden’. In Verslag van de workshop ‘Namen in historische bronnen’, Centraal Bureau voor Genealogie, 40-47.

Bloothooft, G (1995), ‘Spraakautomatisering’, in Berg, J. van den ‘Informatietechnologie in het onderzoek in de humaniora’, in ‘Trends en Visie, Informatietechnologie in het Hoger onderwijs’, Wetenschappelijk Technische Raad SURF, Cramwickel, Amsterdam, 127-130.

Bloothooft, G., en Pabon, P. (1995), Het breken van een glas met behulp van geluid, LINK, mei (2 pp), [Breaking a wine glass using sound]
Demonstratie op TV: RTL Staatsloterijshow (Marc Klein Essink, 1995), Veronica Wouters wondere wereld (Rik Wouters, 1997),  BNN Kan dat? (Eddie Zoë, 2001), Teleac Hoezo! (Bart Peters, 2004)

Report

Bloothooft, G. (1995) Regels voor semi-fonetische omzetting van voornamen en familienamen (intern rapport),

1996

Bloothooft, G. (1996), ‘Kan iemand me de geest van Socrates uitleggen?’, Transfer 3, 10, 24. [Can someone explain Socrates' spirit]

Bloothooft, G. (1996), ‘Het dansende middenrif’. Akkoord (96/5), 16-19. ['The dancing diaphragm', translation in English]

Bloothooft, G. (1996), ‘The landscape of future education’, ELSNews 5.4, 4-5.

1997

Young, S. and Bloothooft, G. (eds.) (1997), ‘Corpus-Based Methods in Language and Speech Processing’, Kluwer Publishers, Dordrecht. 250 pp.

Bloothooft, G., Dommelen, W. van, Espain, C., Green, P., Hazan, V., Wigforss, E. (1997), 'The landscape of future education in Speech Communication Sciences. 1. Analysis', OTS publication, Utrecht. 160 pp.

Morris, A.C., Bloothooft, G., Barry, W.J., Andreeva, B., Koreman, J. (1997), 'Human and Machine Identification of Consonantal Place of Articulation from Vocalic Transition'. Proc. 5th Eurospeech, Rhodes, IV: 2123-2126. [.pdf]

Jansens, S., Bloothooft, G., Krom, G. de (1997), 'Perception and Acoustics of Emotions in Singing'. Proc. 5th Eurospeech, Rhodes, IV: 2155-2158.

Bloothooft, G. (1997), 'The Landscape of Future Education in Speech Communication Sciences'. Proc. 5th Eurospeech, Rhodes, IV: 1923-1926. [.pdf]

Bloothooft, G. and den Os, E.A. (1997), 'The Elsnet Olympics: Testing Spoken Dialogue Systems at Eurospeech'97 target="New"'. ELSNews 6.5, 1-3.

1998

Gerritzen, D., Bloothooft, G., van Poppel, F. en Verduin, J. (1998), 'Voornamen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (1820-1940)'. Naamkunde, 30, 1-29. [First names in the Alblasserwaard and Vijfheerenlanden (1820-1940)]

Gerritzen, D., Bloothooft, G., van Poppel, F. en Verduin, J. (1998), 'Vernoeming in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (1820-1940)'. Naamkunde, 30, 153-180. [Naming after relatives in the Alblasserwaard and Vijfheerenlanden (1820-1940)]

Bloothooft, G. and Binnenpoorte, D. (1998), 'Towards a searchable resource of phonetograms'. Proceedings Voicedata98, OTS Utrecht, 112-116.

Bloothooft, G. (1998), 'A Course in SpeechMania'. ELSNews 7.1, 10.

Sevenster, B., de Krom, G., and Bloothooft, G. (1998), 'Evaluation and training of second-language learners' pronunciation using phoneme-based HMMs'. Proceedings of ESCA workshop on Speech Technology in Language Learning, Stockholm, 91-94.

Bloothooft, G. (1998), 'Assessment of Systems of Nominal Retrieval and Historical Record Linkage', Computing and the Humanities 32, 39-56.

Os, E.A. den and Bloothooft, G. (1998), 'Evaluating various dialogue systems with a single questionnaire: Analysis of the ELSNET Olympics'. Proc. Linguistic Resources and Evaluation Conference, Granada, 51-54.

Bloothooft, G. (1998), 'Beyond European cooperation in speech communication science education'. Abstracts of the Conference 'The Future of the Humanities in the Digital Age', Bergen, Norway, 99-101.

Bloothooft, G., van Dommelen, W., Espain, C., Hazan, V., Huckvale, M. and Wigforss, E. (1998), 'The landscape of future education in Speech Communication Sciences. 2. Proposals', UiL-OTS publication, Utrecht. viii+131 pp.

Bloothooft, G. (1998), 'A European Masters in Language and Speech'. Chapter 4 in Bloothooft, G. et al. 'The landscape of future education in Speech Communication Sciences. 2. Proposals', UiL-OTS publication, Utrecht, 55- 62. Also in Schröder, B., Lenders, W., Hess., W. and Portele, T. Computer Studies in Language and Speech, I, 373-380. Abridged version in ELSNews 7.4 , 1-2.

Bloothooft, G. (1998), 'Spraaktechnologie in opmars'. In Blom, E. en Jansen, A-L. (Red.) Tijdperk Taal!, HAG Den Haag, 83-91. [Speech Technology in advance]

1999

Bloothooft, G. (1999), 'In de naam van. 1. Namen en naamdragers', LINK 10-4, 12-17. [In the name of. 1. Names and named]

Bloothooft, G. (1999), 'In de naam van. 2. Uniseksnamen', LINK 11-2, 62-66. [In the name of. 2. Unisex names]

Bloothooft, G., van Dommelen, W., Fellbaum, K., Hazan, V., Huckvale, M., Leahy, M., and Wigforss, E. (1999), 'The landscape of future education in Speech Communication Sciences. 3. Recommendations', UiL-OTS publication, Utrecht. ISBN 90-5434-071-1, viii+125 pp.

Bloothooft, G. (1999) et al. 'Internationalisation of Education in Phonetics'. Proceedings Int. Conf. Phonetic Sciences, San Francisco, 1129-1133.

Bloothooft, G., Dorssen, M. van, Koppen, K., Pabon, P. and Wijck, M. van (1999), 'On the comparison of computerised phonetograms', Proceedings Int. Conf. Phonetic Sciences, San Francisco, 1001-1004. [.ps] [.pdf]

Bloothooft, G. and Pabon, P. (1999), 'Vocal registers revisited'. Proceedings Eurospeech'99, Budapest, 423-426. [.pdf]

Bloothooft, G. et al. (1999), 'A European Masters in Language and Speech', Proceedings Eurospeech'99, Budapest, 627-630.

(1999) Interview in PCM september, 38-43, 'De computer leert luisteren' [The computer learns to listen]

Bloothooft, G. (1999), 'In de naam van. 3. Bijzondere voornamen', LINK 11-3, 50-56. [In the name of. 3. Unusual surnames]

Bloothooft, G. (1999), 'In de naam van. 4. Chocolade letters', LINK 11-4, 26-34. [In the name of. 4. Chocolate letters]

Poppel, F. van, Bloothooft, G., Gerritzen, D., Verduin, J. (1999), 'Naming for Kin and the Development of Modern Family Structures: An Analysis of a Rural Region in the Netherlands in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries', The History of the Family, 4, 261-295.

2000

Bloothooft, G. (2000), 'In de naam van. 5. Internationalisatie', LINK 12-1, 43-54. [In the name of. 5. Internationalisation]

Bloothooft, G. (2000), 'In de naam van. 6. Stammen en suffixen', LINK 12-2, 37-44. [In the name of. 6. Stems and suffixes]

Bloothooft, G. (2000), 'The role of ICT in international co-operation in Speech Communication Sciences education'. Proceedings of the JOURNEES D'ETUDES INTERNATIONALES "Les Technologies de l'Information et de la Communication au service des Relations Internationales des Etablissements d'Enseignement Supérieur et de Recherche",  Nice and Sophia Antipolis, November 17, 18 and 19, 1999. In press: Autumn 2000, also on Internet

Bloothooft, G. (2000), Spraakakoestiek. Aflevering 12  (A6.2) in het Handboek voor Stem-, Taal- en Spraakpathologie (H.Peters et al. ed.), Bohn, Stafleu en van Loghem, Houten. 34 pp. [Speech Acoustics. Issue 12 in the Handbook of Voice, Speech- and Language Pathology]

Bloothooft, G. et al. (2000), Joint European Website for Education in Language and Speech (JEWELS) [site shut down; very reduced archived pages can be found here]

Bloothooft, G. (2000), 'Pan-European Co-operation within the Socrates framework', in Giurgiu, M. (Ed.), Proceedings WERA workshop, Cluj-Napoca, p. 9-10.

Bloothooft, G. (2000), 'A European Masters in Language and Speech', in Giurgiu, M. (Ed.), Proceedings WERA workshop, Cluj-Napoca, 75-78.

2001

Bloothooft, G. (2001), 'In de naam van. 7. Familienamen', LINK 12-3, 40-44. [In the name of. 7. Family names]

Bloothooft, G. (2001), 'Naamgeving binnen Nederlandse gezinnen tussen 1983 en 1999' (.pdf), Naamkunde, 33, 1, 1-47. [Naming in Dutch families between 1983 and 1999]

Bloothooft, G., Wijck, M. van, and Pabon, P. (2001), 'Relations between vocal registers in voice breaks' (.pdf), Proceedings Eurospeech'01, Aalborg, 39-42.

Bloothooft, G. (2001), 'The Conversational Computer' (.pdf), the Parliament magazine, 124, 48.

Report
- Plan van aanpak ICT-centrum Letteren Faculteit Utrecht, januari 2001


2002

Bloothooft, G. (2002), 'Naming and subcultures in The Netherlands' (.pdf), Proceedings International Conference of Onomastic Sciences, Uppsala, eds E. Brylla and M. Wahlberg, part 2, pp 53-62 (published 2006), Presentation (.ppt)

Bloothooft, G. (2002), 'Het koppelen van historische gegevens op naam', Naamkunde 34, 2, 149-159 (gepubl. in 2004), [Nominal linkage of historical information]

Presentations
- 8/7/2002 'Voice source characterisation' (.ppt), Keynote at 3rd European Master School in Language and Speech, Computationele Linguistiek, Leuven.
- 22/11/2002 'Het koppelen van persoonsnamen uit historische bestanden'(pdf), Symposium 'De naamkunde als interdisciplinaire wetenschap', Meertensinstituut, Amsterdam. [Coupling of proper names from historical source].

Report
- Digitaal Portfolio in de Letteren Faculteit (.doc), voorjaar 2002.

2003

Presentations
- 23/1/2003 'Digitaal Portfolio in de Letteren Faculteit UU' (.ppt), workshop tijdens Landelijke WebCT-dag, Deventer. [Digital portfolio in the Arts Faculty UU].
- 11/4/2003 'Digital Portfolio in the Arts Faculty' (.ppt), SURF/ALT exchange, Utrecht
- 22/9/2003 'Is stemclassificatie zinvol' (.pdf, zonder geluidsvoorbeelden), Studiedag Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie "Stem, therapie en wetenschap: toepassingen in de praktijk", Ede. [How useful is voice classification?]

Reports
- Samenwerkend vernieuwen - Onderwijs PCs Letteren en Rechten (.doc), januari 2003.
- ICT-strategie nota (.pdf, initiële versie), oktober 2003
- ICT in cursorisch onderzoek, een inventarisatie, december 2003

2004

Bloothooft, G., van Nifterick, E. en Gerritzen, D. (2004), 'Van Amalia tot Zjors - Welke voornamen krijgen baby's tegenwoordig?', Onze Taal, 73 (2/3), 60-63. [From Amalia to George - Which names do babies get nowadays?]

Bloothooft, G. (2004), 'In de naam van. 8. De voornamenkaart van Utrecht' (.pdf), LINK (te verschijnen) [In the name of. 8. The first-name map of Utrecht]

Bloothooft, G., van Nifterick, E. en Gerritzen, D. (2004), 'Over voornamen - hoe Nederland aan z'n voornamen komt', Het Spectrum, Utrecht, SBN 90 274 8444 9, 364 pp.  [On first names - how The Netherlands gets its first names]

PR: Radio Utrecht, RTL EditieNL (12mei), Rotterdams Nieuwsblad en Geassocieerde Persdiensten Nederland (13aug), NCRV radio Cappuccino (21aug), Radio Oost (25aug), 1-2sep: ANP en persbericht UU, RTL nieuws, Radio 538, Radio Utrecht, Metro, Trouw, Parool, NRC,..., BNR nieuwsradio (3sep); LINK, scholierenblad van de Universiteit Utrecht, najaar 2004, p12.
Zie voor meer informatie over voornamen ook de website van Emma van Nifterick: www.voornamelijk.nl en die van het Meertensinstituut: www.meertens.knaw.nl/voornamen/VNB/

PR: rond Jihad: Parool, Volkskrant, AD, RTL Editie NL (14/12/2004), Tros Nieuwsradio

Bloothooft, G., van Nifterick, E. en Gerritzen, D. (2004), 'De voornamenkaart van Nederland' (.pdf), GIS Magazine 2-4, 18-21. [The first names map of The Netherlands]

Bloothooft, G. and Pabon, P. (2004), 'Qualities of a voice emeritus'(.pdf), in 'On Speech and Language: Studies for Sieb G. Nooteboom', edited by H. Quené and V.J.J.P. van Heuven, LOT occasional series 2, 17-26.

Presentations
- 29/10/2004 'Evaluatie van 2 jaar digitaal portfolio in de Letterenfaculteit Utrecht', SLOCdag04 (Studiedag Letteren Onderwijs en Computers), UvA Amsterdam [Evaluation of two years digital portfolio at the Arts Faculty UU]

Reports
- ICT-stimuleringsplan (.pdf), februari 2004
- Bloothooft, G., Hoiting, W. en K. Russell (2004), 'Plagiaatbeleid aan de Universiteit Utrecht, faculteiten en opleidingen' (.pdf), memo geschreven na het SURF seminar “Anti-plagiaat in het Nederlandse hoger onderwijs”, 29 mei 2004, Tilburg.
- ICT-strategienota Faculteit Letteren (.pdf), december 2004

Other activities
Symposium 'Rond ICT en onderwijs', Utrecht, 4 februari 2004.

Press release
- 1/9/2004 De namen van je kinderen vertellen wie je bent

2005

Gerritzen, D., van Dalen-Oskam, K. en Bloothooft, G. (2005), 'Bijbelse namen', in Leeg en ijdel, de invloed van de bijbel op het Nederlands, onder redactie van Nicoline van der Sijs, SDU uitgevers, Den Haag, ISBN 90-12-10740-7  [Biblical names]

Gerritzen, D. en Bloothooft, G. (2005), 'De Ypenburger stelt zich voor: "Mijn naam is ..."'. Inleidende tekst in 'Pleased to meet you Ypenburg', Kunsthuis 7X11, Den Haag

Gerritzen, D., van Nifterick, E., and Bloothooft, G. (2005), 'Proper names and etymology: the special position of first names', RIOn International Series, 1, 147-156.

Organisation
- Interspeech Science Quiz, Interspeech2005, Lisbon, Portugal

Presentations
- 10/06/2005 'First names in The Netherlands, from preferences of parents to socio-geographic representations' (.ppt), CLCG Linguistics Colloquium, Groningen (abstract)

Report
- Rapportage ICT-stimuleringsplan 2004 (.pdf), met Louis des Tombe en Nico Poppes, februari 2005

2006

Organisation
-
9/06/2006 Workshop Netwerk Naamkunde, Meertens Instituut, Amsterdam
- 28/06/2006 Symposium 'ICT in de Geesteswetenschappen', ICT-centrum, Utrecht
- 10-14/07/2006 7th Summer School of the European Masters in Language and Speech, Utrecht

Presentations
- 9/06/2006 'Bevolkingsgegevens van voornamen en familienamen uit de Gemeentelijke Basis Administratie', workshop Netwerk Naamkunde, Meertens Instituut, Amsterdam
- 16/06/2006 'Analysis of first names in The Netherlands, full population studies', CTL colloquim, Uil-OTS, Utrecht

Reports
- Rapport Evaluatie van ICT gebruik bij opleidingen bij Letteren 2005 (.pdf), met Josine Janus
- Rapport De inrichting van de nieuwe ICT onderwijsvoorzieningen aan de Keizerstraat (.pdf), met commissie
- Rapport ICT infrastructuur en dienstverlening voor Letteren (.pdf)

Press release
-14/02/2006 What's in a name. Wegener DM maakt segmenteren op voornaam mogelijk (ook in Adfo Result)

2007

Bloothooft, G. (2007), 'Opmerkelijke voornamen in de Gemeentelijke Basisadministratie (1), Grenzen aan de vorm?', Burgerzaken en Recht, 14, 383-388. [Remarkable first names in the Civil Administration (1), Limitations to the shape?]
(erratum: de naam B'ninu is geen Afrikaanse naam maar is afkomstig uit het oude testament, Nehemia 10:13, en wel de Engelse schrijfwijze. In het Nederlands Beninu)

Popular
van Hessen, A. en Bloothooft, G. 'Wat zingt de operazangeres?' Kennislink

Organisation
- 28-31/08/2007 Organising Committee Interspeech2007
- 28/08/2007 Special Session 'Synthesis of Singing Challenge', Interspeech2007, Antwerp, Belgium

2008

Bloothooft, G. (2008), 'Opmerkelijke voornamen in de Gemeentelijke Basisadministratie (2), Patroniemen en familienamen', Burgerzaken en Recht, 15, 8-12. [Remarkable first names in the Civil Administration (2), Patronyms and Surnames.]

Bloothooft, G. (2008), 'Opmerkelijke voornamen in de Gemeentelijke Basisadministratie (3), We noemen hem Maria', Burgerzaken en Recht, 15, 39-41. [Remarkable first names in the Civil Administration (3), We name him Maria.]

Bloothooft, G. and L. Groot (2008), 'Name clustering on the basis of parental preferences', Names 56:3, 111-163 (Maney Publishing)

Onland, D. en G. Bloothooft (2008), 'Voornaamgroepen en sociaal-ekonomische indicatoren', rapport voor het Bureau Strategische Kennisontwikkeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 57 pp. (zal in verkorte vorm verschijnen in de publicatiereeks van SKO), [Groups of first names and socio-economic indicators]

Presentations
- 12/06/2008 'Evaluatie van 6 jaar digitaal portfolio bij Letteren - Universiteit Utrecht', Studiedag Letterenonderwijs en Computers, Universiteit Tilburg.
- 12/10/2008 'Hoeveel Nederlandse familienamen zijn er', 5e workshop van het Netwerk Naamkunde, CBG, Den Haag
- 1/12/2008 'Namengeografie', Meertens Instituut KNAW, Amsterdam

Popular
- Over Oetje. RVU, Clubvan100, TV uitzending 14 april 2008

Report
- Rapportage portfoliosysteem (.pdf), jaarlijks, versie juni 2008

2009

Judith M. Kessens, Mark A. Neerincx, Melanie Kroes, Gerrit Bloothooft, Rosemarijn Looije (2009), 'Perception of synthetic emotion expressions in speech: Categorical and dimensional annotations', Proceedings 3rd Int. Conf. on  Affective and Intelligent Computing, Amsterdam, p. 448-452

Judith M. Kessens, Mark A. Neerincx, Rosemarijn Looije, Melanie Kroes, Gerrit Bloothooft (2009), 'Facial and vocal emotion expression of a personal computer assistant', Proceedings 3rd Int. Conf. on  Affective and Intelligent Computing, Amsterdam, p. 621-627

Report
- Namen in context (.pdf) - Naamkunde op het Meertens Instituut, beleidsnota
- Online presentatie van gegevens over voornamen en familienamen (.pdf) - als achtergrond bij melding aan het College Bescherming Persoonsgegevens

Database
-
3/12/2009 Nederlandse Familienamenbank (ism het Meertens Instituut)
Met bespreking in alle media, en in de Google top-10 van die week.
Gesprek in Tros-nieuwsshow 5/12/09 9:30 uur. 18 miljoen page views in december. Daarna gemiddeld 1 miljoen per maand.

Presentations
- 13/06/2009 Proper names in The Netherlands from the Civil Registration: full population data (.ppt), workshop Names in the Economy III, Meertens Instituut KNAW,  Amsterdam
- 3/11/2009 Naamkwaliteit van de Gemeentelijke Basisadministratie (.pdf), Dag van de Datakwaliteit, Amsterdam

Popular
- Namen vertellen een verhaal. Teleac, Hoe?zo! radio 8 oktober 2009

2010

Bloothooft, G. (2010), 'Voornamen in kaart : een weerspiegeling van maatschappelijke veelvormigheid', in Anton Schuurman, Onno Boonstra (redactie), Tijd en Ruimte; Nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen, Matrijs, Utrecht, isbn 978-90-5345-388-9, p. 38-51.

Bloothooft, Gerrit, Dieuwertje van der Putte, en Eline Kouwets (2010), 'De namen van onze katten en honden', Onze Taal 4, 84-86.
Diverse kranten, gesprek in Tros-nieuwsshow 3/4/10 9:30 uur

Schraagen, M. and G. Bloothooft (2010), 'Evaluating repetitions, or how to improve your  multilingual ASR system by doing nothing', in Proc. 7th Linguistic Resources and Evaluation Conference, Valetta, Malta.

Database
-
3/6/2010 Nederlandse Voornamenbank (ism het Meertens Instituut)
Voorbespreking NRC-Next 20/5/10; Trouw 27/5/10 en rond de lancering in alle media: TV (NOSa, NOSb, RTLnieuws, EditieNL), radio, kranten, webnieuws etc.
Gemiddeld 1 miljoen page views per maand.

Presentations
- 18/3/2010 Voornamen, familienamen en een historische basisadministratie (.pdf), voordracht NVG afdeling Flevoland, Lelystad.
- 23/9/2010 Population Onomastic Databases (.pdf), presentation Virtual Knowledge Studio, IISG, Amsterdam
- 30/9/2010 De namen van alle Friezen (.pdf), voordracht op bijeenkomst in het kader van AlleFriezen, Historisch Centrum Friesland, Leeuwarden
- 19/11/2010 Mandemakers, K., Bloothooft, G. & Bosmans, F.  LINKS koppeling van historische persoonsgegevens (.pdf), poster tijdens het najaarssymposium van de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica, AMC, Amsterdam
- 2/11/2010 Mandemakers, K., Bloothooft, G. & Bosmans, F. (2010, november 02), LINKS: LINKing System for Historical Family Reconstruction. NH Conferentiecentrum Koningshof, Veldhoven, Poster sessie SIREN [Scientific ICT Research Event Netherlands] conferentie 'Next level', organized by ICT Research Platform Netherlands (IPN),
- 21/11/2010 Strategy for the Reconstruction of the Population Registers of Middelburg, 1850-1899, by Kees Mandemakers and Gerrit Bloothooft at the 35th Social Science History Conference, Chicago
- 10/12/2010 Data mining in the (historic) Civil Registration of The Netherlands from 1811 - present (.pdf), presentation at CNRS-INSHS Workhop "Family name between socio-cultural feature and genetic metaphor. From concepts to methods", Paris

Popular
- Expat on air, Wereldomroep, 8/5/2010 9:00-10:00
- Lustrumsite UU375, sectie Groot hart 29/11/2010
- Lustrumsite UU375, sectie Wakker worden met de wetenschap 5/12/2010
 

2011

Bloothooft, G. and D. Onland (2011), 'Socioeconomic determinants of first names', Names 59, 1, 25-41. 

Bloothooft, G. (2011), 'Voornamen kiezen', STAtOR 1, 13-19.

Schraagen, M. and G. Bloothooft (2011), 'A qualitative evaluation of phoneme-to-phoneme technology', Proc. Interspeech 2011, Florence.

Bloothooft, G. and Schraagen, M. (2011), 'Name fashion dynamics and social class', Proceedings of the XXIV-International Conference of Onomastic Sciences, Barcelona, pp 271-282.

Bloothooft, G. and Mandemakers, K. (2011), Exploring co-variates with names in the (historic) Dutch civil registration, Proceedings of the XXIV-International Conference of Onomastic Sciences, Barcelona, pp 419-426.

Canne Meijer, Cora (2011), 'Over zingen gesproken', ed. G. Bloothooft, ISBN 978-90-9026510-0. Zie www.coraboek.nl

Bloothooft, G. (2011), 'Linguistics and geography, the surname case', in Zonneveld, W., Quené, H., and Heeren, W. (Eds.), 'Sound and Sounds, studies presented to M.E.H. (Bert) Schouten', Utrecht: UiL-OTS, pp 9-20.

Presentations
- 20/3/2011 Voornamen en Familienamen in Nederland (.pdf), Streekhistorisch Centrum, Stadskanaal. (interview hierover in de NRC van 14 maart 2011/ Next 16 maart 2011),
- 27/9/2011 Hoe populair is mijn voornaam?(.pdf), Klantendag van het Agentschap BPR, Hilversum
- 1/10/2011 Wetenschap en zangkunst, keynote bij het 25 jaar bestaan van de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen, Utrecht.
- 1/10/2011 Namen in de burgerlijke stand in Friesland vanaf 1811 (.pdf), 13e Friese Genealogische contactdag, Leeuwarden.
- 13/11/2011 Naamkunde en genealogie (.pdf), Twentse voorouderdag, Hengelo (O),
- 30/11/2011 Alle namen van Nederland (.pdf), Stichting EXPO, Berkel-Enschot.

Popular
- 18/8/11, 200 jaar Burgerlijke Stand in Nederland. Interviews bij het jeugdjournaal, diverse radiouitzendingen, Volkskrant, Spits, ANP.
- Floris Jan de vuilnisman, interview Intermediair 16/9/11, pp 16-18.

2012

Bloothooft, G., Mandemakers, K., Brouwer, L. and Brouwer, M., 'Data Mining in the Dutch (Historical) Civil Registration (1811–Present)', in Darlu et al. (2012), see below, Human Biology, 84(2), 177-184.

Darlu, Pierre; Bloothooft, Gerrit; Boattini, Alessio; Brouwer, Leendert; Brouwer, Matthijs; Brunet, Guy; Chareille, Pascal; Cheshire, James; Coates, Richard; Longley, Paul; Dräger, Kathrin; Desjardins, Bertrand; Hanks, Patrick; Mandemakers, Kees; Mateos, Pablo; Pettener, Davide; Useli, Antonella; and Manni, Franz (2012) 'The Family Name as Socio-Cultural Feature and Genetic Metaphor: From Concepts to Methods,' Human Biology, 84(2), 169-214.
Available at: http://digitalcommons.wayne.edu/humbiol/vol84/iss2/5

Bloothooft, G. (2012), 'Een historische Basisregistratie Personen', Genealogie, 18, pp 12-15.

presentations
- 28/10/12 Oude en nieuwe persoonsnamen in Friesland, Kortehemmen
-
29/11/12 Detailed interactive mapping of migration in The Netherlands in the 20th century, eHumanities Lectures, Amsterdam. part II, Jan Pieter Kunst. Presetation on the Clarin MIGMAP project.
- 17/12/12 Identificeren in het verleden, Historisch Centrum Overijssel, Zwolle.

popular

Bloothooft, G. and Onland, D. (2012), 'Heeft iemand een grootvader die is geboren in de 18e eeuw?'
- 13/7/2012 EditieNL, over regels bij voornaamgeving
- 11/10/2012 Hart van Nederland, over voornamen als modeverschijnsel en namen van Olympische gouden medaillewinnaars

2013

Bloothooft, G. and Darlu, P. (2013), 'Evaluation of the Bayesian Method to Derive Migration Patterns from Changes in Surname Distributions over Time', Human Biology 85(3), 537 - 551.

Ekamper, P. en Bloothooft, G. (2013), 'Weg van je wortels. De afstand tussen overgrootouders en achterkleinkinderen', DEMOS 29, 2, p8.

Heuvel, H. van den, Mertens, J.-P., Bloothooft, G., and Schraagen, M. (2013), 'Resources Developed in the Autonomata Projects', in Peter Spyns and Jan Odijk (eds), Essential Speech and Language Technology for Dutch. Results by the STEVIN-programme, Springer, pp 61-78.

Réveil, B., Mertens, J.-P., and Bloothooft, G. (2013), 'Lexical Modeling for Proper name Recognition in Autonomata TOO', in Peter Spyns and Jan Odijk (eds), Essential Speech and Language Technology for Dutch. Results by the STEVIN-programme, Springer, pp 251-270.

Database
30/2/2013 website Migratie in Nederland (Clarin-project MIGMAP ism het Meertens Instituut, en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut), Zie ook bijdrage van Mathilde Jansen in de nieuwsbrief van het Meertens Instituut. Met de nodige resonans op het internet en in lokale bladen. Tweet van minister Plasterk: Mooie interactieve site Meertens Inst. In Almere wonen bijv meer geboren Amsterdammers dan in Amsterdam. 33% vs 28%. [met vast de provinciale herindeling in gedachten...]
Artikel Nederlands Dagblad 19/3/2013
Artikel Reformatorisch Dagblad 11/5/2013

Presentations
- 21/10/2013 Migration Maps for The Netherlands, CLARIN-ERIC showcase, Prague
- 27/11/2013 Voornamen in Limburg, lezingencyclus dr Winand Roukensfonds, Maastricht

2014

Bloothooft, G. and Schraagen, M. (2014), 'Learning name variants from true person resolution', Proc. of the Int. workshop Population Reconstruction, Amsterdam

M.P. Schraagen (2014), 'Aspects of Record Linkage', dissertation, Leiden University (promotores: J.N. Kok, C.A. Mandemakers; co-promotor: G. Bloothooft)

Organisation
International Workshop Population Reconstruction, 19-21/2/2014 IISH Amsterdam
Clarin NL - education modules on Clarin projects

Database
2/4/2014 website Populariteitslijsten als nieuw onderdeel van de Nederlandse Voornamenbank. Aandacht in alle landelijke en regionale dagbladen. Interviews bij diverse lokale radiostations en Nederland1.

Presentations
- 20/2/2014 'Learning name variants from true person resolution', Int. workshop Population Reconstruction, Amsterdam
- 26/8/2014 'Large-scale harvesting of variants of proper names', 25th International Conference of Onomastic Sciences, Glasgow, UK
- 8/10/2014 'Namen: echte varianten en fouten', Famillement, Leiden

Popular
- 15/1/14 Diverse interviews ivm populaire voornamen 2013, bv NRC-Next
Bloothooft, G. (2014), 'Een steeg en een kaart', Biltse Grift, 23, pp48-51.
Bloothooft, G. (2014), 'Namen: echte varianten en fouten', Gen magazine, 3, pp44-46

2015

Bloothooft, G., Christen, P., Mandemakers, K., Schraagen, M. (Eds.) (2015), Population Reconstruction, Springer, Switzerland, ISBN 978-3-319-19883-5

Bloothooft, G. and Schraagen, M. (2015),' Learning name variants from inexact
high-confidence matches', in Bloothooft et al. (Eds.), Population Reconstruction, Springer, Switzerland

Presentations
- 7/2/2015 '260 jaar verandering in het aantal voornamen', met David Onland, Grote Taaldag, Utrecht
- 12/2/2015 'Towards a historic person identifier', Workshop Using genealogical data in scientific research, Utrecht.

- 12-15/11/2015 Kees Mandemakers and Gerrit Bloothooft (2015), 'Record linkage with the LINKS project: From Marriage Certificates to Pedigrees', session Challenges, Methods and Solutions in Record Linkage of Micro-data,  40th Social Science History Conference, Baltimore.

Popular
Bloothooft, G. (2015), 'De oudste blik op De Bilt', Biltse Grift, 24, pp14-20.

2016

Bloothooft, G. and Onland, D. (2016), 'Multiple first names in the Netherlands (1760-2014)', Names, 64:1, 3-18, DOI: 10.1080/00277738.2016.1118860 (this paper received the Award for the Best Article in NAMES 2016)

Presentations
- 4/2/2016 'Who's who in the Netherlands', pecha kucha presentation at the Language Science Day, UiL-OTS, Utrecht
- 6/2/2016 ' De wet van Zipf voor eigennamen', Grote Taaldag, Utrecht
- 16-18/2/16 Kees Mandemakers and Gerrit Bloothooft, 'Record linkage with the LINKS project: From Marriage Certificates to Pedigrees', EHPS workshop ‘Databases’, Umeå University Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR)
- 3/4/2016 'De grenzen van verwantschapsreconstructie', Tresoar Grutte Pier Famyljelezingen, Kimswerd
- 12/9/2016 'Historical life cycle recontruction by indexing', with Jelte van Boheemen and Marijn Schraagen, workshop Data Linkage: Techniques, Challenges and Applications at Isaac Newton Institute for Mathematics, Cambridge UK
- 15/9/2016 'The Zeeland Challenge', with Kees Mandemakers, document for benchmark, presented at workshop Data Linkage: Techniques, Challenges and Applications at Isaac Newton Institute for Mathematics, Cambridge UK
- 7/10/2016 'A Historic Person Registration', poster, Digital Communities Event, Utrecht
- 17-20/11/2016 Kees Mandemakers and Gerrit Bloothooft, ‘Linking and Geographical Space. The Consequences of Linking Decisions based on Geographical Distance’,  session Metrics to Assess the Quality of Record Linking,  41th Social Science History Conference, Chicago

Reports
Bloothooft, G. en Kirschner, F. (18 januari 2016), 'Mastering your digital tools in Research Masters van de faculteit Geesteswetenschappen'.
Bloothooft, G. en Kirschner, F. (september 2016), 'Pilot evaluatie Digital Humanities onderwijs binnen Research Masters in de faculteit Geesteswetenschappen'.

Popular

- 19/1/2016 Diverse interviews ivm populaire voornamen 2015, bv RTV Utrecht, NPO1.
- 17/3/2016 Data leverantie, NOS ivm 17 miljoen Nederlanders (voor visualisatie geboorteplaatsen)
- 14/11/2016 Dataleverantie en advies, Volkskrant namen site 'Zo heet Nederland' en artikel daarover

2017

Bloothooft, G. en Onland, D. (2017), 'Meerdere voornamen in Nederland', Gen. magazine, 23-2, pp 18-23.

Bloothooft, G., Onland, D. and Kunst, J.P. (2017), 'Mapping Migration across Generations'. In: Odijk, J. and van Hessen, A. (eds.) CLARIN in the Low Countries, pp 351-360. London: Ubiquity Press. DOI: http://dx.doi.org/10.5334/bbi.29. License: CC-BY 4.0

Posters
- 2/2/2016 'Names: a Dutch corpus of person name variants', poster at the Language Science Day, UiL-OTS, Utrecht
- 4/7/2017 Gerrit Bloothooft, Lucas van der Deijl, Roel Bergmans, Richard Thiel, 'Character names in Dutch children's literature', poster at the DHBenelux conference 2017, Utrecht

Presentations
- 4/2/2017 Gerrit Bloothooft en Lucas van der Deijl, 'Voornamen in kinderliteratuur', Grote Taaldag, Utrecht
- 11-13/5/2017 Kees Mandemakers and Gerrit Bloothooft, ‘LINKS, the HSN Linking System for Historical Family Reconstruction, the case of Zeeland 1795-1965’, Workshop The Systematic Linking of Historical Records, University of Guelph, Canada
- 8/6/2017 Gerrit Bloothooft, Lucas van der Deijl, Roel Bergmans, Richard Thiel, 'Voornamen in kinderboeken', Naamkundedag, Utrecht
- 8/6/2017 Gerrit Bloothooft, David Onland, Martin Reynaert, Katrien Depuydt, Mathieu Fannee, Jauco Noordzij, 'Structuur in varianten van voornamen en achternamen', Naamkundedag, Utrecht
- 19/10/2017 Gerrit Bloothooft, 'Names and Identity', UiL-OTS colloquium
- 2-5/11/2017 Kees Mandemakers and Gerrit Bloothooft, ‘LINKS. Linking Dutch Marriages into Pedigrees over Five Generations, 1795-1938’, session Linking Records. Theory and Method, 42nd Social Science History Conference, Montréal.

Report
Gerrit Bloothooft, Pim Huijnen, Hugo Quené, Mirko Schäfer, Els Stronks, Frans Wiering, Sanne Jongeleen (9 juni 2017), Adviesrapport Digital Humanities - De computationele wending, Digital Humanities onderwijs in de bacheloropleidingen van de faculteit Geesteswetenschappen, Utrecht. Met addendum.

Weblog artikelen in Neerlandistiek.nl
Naamkunde in Neerlandistiek, 6/10/2017
Zien we eruit als onze voornaam?, 12/10/2017
Mohammed, 4/11/2017
De populairste voorletter, 21/11/2017

Popular
- 1/3/2017 Volkskrant: commentaar op naam-gezicht relatie.
- 29/9/2017 Drongo taalfestival, 'What's in a face', publiekstest (ism Digital Humanities Lab)

2018

Posters
- 8/6/2018 Gerrit Bloothooft, David Onland, Richard Oosterlaken,
Martin Reynaert, Katrien Depuydt, Tanneke Schoonheim, NAMES: Towards gold standards for personal names, poster at the DHBenelux conference 2018, Amsterdam

Presentations
- 4-7/4/2018 Kees Mandemakers and Gerrit Bloothooft, 'Consequences of Linking Decisions Based on Geographical Distance for Research on Social Mobility', 12th European Social Science History Conference, Belfast.
- 31/5/2018 Gerrit Bloothooft, David Onland, Martin Reynaert, Katrien Depuydt, Tanneke Schoonheim, 'Name standardization and nominal record linkage', Person observation workshop, IISG, Amsterdam
- 1/6/2018 Kees Mandemakers and Gerrit Bloothooft, 'LINKS: Record Linkage with data Wiewaswie', Person observation workshop, IISG, Amsterdam
- 22/6/2018 Afscheidscollege 'Patronen zoeken', Gertrudiskapel, Utrecht

Weblog artikelen Neerlandistiek.nl, serie Voornamendrift

1.  De aftrap, 12/1/2018
2.  Een bijna ideale gegevensbron, 16/1/2018

over modenamen

6.  Nieuwe namen, 30/1/2018
7.  Unieke namen, 2/2/2018
8.  De eerste twee kinderen met een nieuwe naam, 6/2/2018 
9.  Een voornaam verspreidt zich, 9/2/2018
10. Britney's impuls, 13/2/2018
11. De eerste naamgevingen voorspellen latere populariteit, 16/2/2018
12. Annie, een vroege modenaam, 20/2/2018
13. Femke, twee maal populair, 23/2/2018
14. Maria, de mode van niet-vernoemen, 27/2/2018
15. De voorspellende waarde van het eerste jaar van een nieuwe voornaam,
       6/3/2018

over de Zipfiaanse verdeling van voornamen

3.  De wet van Zipf, 19/1/2018
4.  Zipf plus Zipf blijft Zipf, 23/1/2018
5.  Traditionele namen, modenamen en Zipf, 26/1/2018
16. De ontwikkeling van een Zipfiaanse verdeling, 9/3/2018
18. Nadoen, 20/3/2018
27. Aan elkaar knopen, 22/5/2018

over verschillende voornaameigenschappen

17. Van Amaryllis tot Zinnia, bloemennamen voor meisjes, 13/3/2018
19. Kort,korter, kortst, 27/3/2018
20. De populairste jongensnamen per beginletter en lengte, 3/4/2018
21. Voornamen knutselen, 6/10/2018, met David Onland
22. De populairste meisjesnamen per beginletter en lengte, 10/4/2018
26. Productieve beginletters van voornamen, 8/5/2018

over uniseksnamen

23. Genderneutrale voornamen, 17/4/2018, met David Onland
24. Stuivertje wisselen tussen de geslachten, 24/4/2018, met Steffi Harte
25. Nieuwe uniseksnamen, 1/5/2018, met Steffi Harte

over het modelleren van populariteit van voornamen

28. Mond-tot-mondreclame, 4/9/2018
29. Snelle en langzame mode, 11/9/2018
30. Snelle voornamen zijn niet altijd doodlopers, 18/9/2018,
        met Yolan van der Horst
31. Topnamen in 2018 voor jongens voorspellen, 25/9/2018
32. Topnamen in 2018 voor meisjes voorspellen, 2/10/2018
33. Het voorspellen van voornamenlijstjes kent zijn grenzen, 30/1/2019

Popular
- 12/1/18 NRC, de Volkskrant, AD, Jeugdjournaal, Hart van Nederland: over de populairste babynamen in 2017

2019

Gerrit Bloothooft en David Onland (2019), 'Wat zeggen voornamen over de staat van het Fries?', Fryslân 25-3, pp 12-15.

Database
Gerrit Bloothooft et al. (2019), Manual v1 of the NAMES 1.1 corpus, Clariah Core project CC 17‐012 [corpus is available on request]

Presentations
- 22/1/2019 Gerrit Bloothooft, Het voorspellen van top-voornamen (2018), naamkundedag, Den Haag
- 2/2/2019 Gerrit Bloothooft and David Onland, De roepnamen van Nederland, Grote Taaldag, Utrecht
- 7/5/2019 Gerrit Bloothooft, Sociaal-culturele en regionale identiteit zichtbaar maken in naamgeving, Interdisciplinair Congres Amsterdam
- 11/12/2019 Gerrit Bloothooft, Tobben over voornamen, studievereniging Babel

Weblog artikelen Neerlandistiek.nl

serie Voornamendrift:

over roepnamen

34. Een corpus van roepnamen en voornamen, 31/1/2019, met David Onland
35. Johannes stelt zich anders voor, 7/2/2019, met David Onland
36. Maria, bron van inspiratie, 14/2/2019, met David Onland
37. Herkenbare voornamen lijstjes, 21/2/2019, met David Onland

38. Het koppelteken van Willem-Alexander, 9/5/2019

over voornamen van de adel

39. De voornamen van de adel, 16/5/2019, met David Onland
40. Het aantal voornamen bij de adel, 23/5/2019
41. Specifieke adellijke voornamen, 30/5/2019

over het kiezen van een nieuwe voornaam

42. Als je voornaam niet meer past, 21/10/2019
43. Verandering van voornaam, 4/11/2019

over voornamenpopulariteit vanaf 1790

44. Hoe populair is mijn voornaam sinds 1790?, 28/11/2019, met David Onland
45. Twee eeuwen Gerrit, Gerard en Gerardus, 3/12/2019, met David Onland
46. Franse voornamen in de Franse tijd, 10/12/2019, met David Onland
47. De populariteit van Oudtestamentische voornamen, 13/12/2019, met David Onland
48. Van Geesjen tot Evi, twee eeuwen suffixen in meisjesnamen, 19/12/2019, met David Onland

Een wand met voornamen in NEMO, 6/12/2019

2020

Gerrit Bloothooft en Ludo Beheydt (2020), 'Ludo is de Sjaak - Voornamen als aanwijzingen van generatieverschillen, klassenverschillen en karaktereigenschappen', Neerlandia, 124.4, pp 28-30.

Presentations
- 3/1/2020 Gerrit Bloothooft, The emergence of Zipf's law in fashionable given names, 2020 American Name Society conference, New Orleans
- 25/1/2020 Gerrit Bloothooft en David Onland, Voornamenpopulariteit sinds 1790, Grote Taaldag, Utrecht

Weblog artikelen Neerlandistiek.nl

serie Voornamendrift:

over complexe populariteit en de (geografische) verspreiding van modenamen

49. Alweer Emma, 13/1/2020
50. Het Max Verstappen effect, 15/1/2020
51. Tienermoeders en oude moeders, 20/2/2020, met David Onland
52. De virale verspreiding van een nieuwe voornaam, 13/3/2020
53. De afstand tussen twee Nederlanders, 21/5/2020
54. Breng die rozen naar Sandra, 2/6/2020, met David Onland
55. Marjolein Droomelot, 5/6/2020

wanneer is je naam of zijn de namen van partners uniek, tegenwoordig en vroeger,
en het NAMES corpus 

56. Uniek zijn, of juist niet, 9-7-2020 
57. Uniek zijn, voor een historische bevolkingsadministratie, 28-7-2020
58. Uniek zijn, met naamvarianten, 4-8-2020
59. Het NAMES corpus met 850.000 namen, gratis, 11-8-2020

geïnspireerd door Edda Heinsman

60. Aangenaam, zeven podcasts bij de NTR over voornamen, 18-8-2020
61. Geboorteplaats: 33o 57' NB, 25o 37' OL, 28-9-2020

regionale voornamen (met David Onland)

62. Regionale voornamen in kaart, 5-10-2020
63. Regionale voornamen: Fryslân, 16-10-2020
64. Regionale voornamen: Groningen, 23-10-2020
65. Regionale voornamen: Drenthe, 30-10-2020
66. Regionale voornamen: Overijssel en Urk, 6-11-2020
67. Regionale voornamen: Gelderland en Utrecht, 13-11-2020
68. Regionale voornamen: Noord-Holland, 20-11-2020
69. Regionale voornamen: Zuid-Holland, 27-11-2020
70. Regionale voornamen: Zeeland, 4-12-2020
71. Regionale voornamen: Noord-Brabant en Limburg, 11-12-2020
72. Regionale voornamen: Nederland, 18-12-2020

Popular
Gerrit Bloothooft (2020), 'Florence Hill, een bordeel in Bilthoven', complete versie van artikel verschenen in De Biltse Grift 29/2, pp97-101.

2021

Bloothooft, G. (2021), 'A 'Kees' study on nominal record linkage'. Historical Life Course Studies, 10, 53–58. doi: 10.51964/hlcs9567 (special issue in honour of Kees Mandemakers),
Bloothooft, G. (2021), 'De machtswet van de voornamen', in Nicoline van der Sijs, Lauren Fonteijn en Marten van der Meulen (red.), Wat gebeurt er in het Nederlands?, Sterck & De Vreese, Gorredijk, pp160-166.

Presentations
- 24/1/2021 Gerrit Bloothooft, Given name popularity in The Netherlands since 1790, 2021 American Name Society conference, Los Angeles (online)
- 20/5/2021 Gerrit Bloothooft, Hebben Friese voornamen toekomst?, De Tijd, Bolsward (online), Excel bestand met Friese voornamen 2017
- 24/8/2021 Gerrit Bloothooft and David Onland, Two centuries over given name popularity in the Netherlands, International conference of Onomastic Sciences, Krakow (online)
- 2/9/2021 Gerrit Bloothooft, Het verhaal van villa Aletta, startbijeenkomst Open Monumentendag De Bilt 

Weblog artikelen Neerlandistiek.nl

serie Voornamendrift:

over gender

73. Geslacht is van belang, 9/2/2021
74. De mate van genderneutraliteit, 19/2/2021

over trends

75. Van Johann tot Jaxx, 27/2/2021
76. Bron- en contactonderzoek, 5/3/2021

over verkleinsuffixen

77. De geografische verspreiding van verkleinsuffixen in voornamen en in de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten, 12/3/2021
78. Verspreiding van verkleinvormen van Anna, voor en na 1930, 19/3/2021, met David Onland 

over voornamen met een migratieachtergrond

79. Voornamen met een migratieachtergrond, 30/4/2021
80. Voornamen met een specifiek herkomstland, 7/5/2021
81. Internationale voornamen in Nederland, 14/5/2021
82. Typisch Nederlandse voornamen, 4/6/2021 

83. Het Nieuwe Spelalfabet, 5/11/2021 

Een dubbele achternaam als keuze, 20/4/2021

Popular

Het Emmaplein in Bilthoven, geschiedenis van de middenstand, bijdragen aan het Online Museum De Bilt (niet met mijn instemming geredigeerd). Hier is de originele complete versie.

Westzijde
- Emmaplein 11:  Nog voordat Bilthoven er was: logement Dennenhoeve
- Emmaplein 11:  Hotel Brands, ontmoetingspunt in een groeiend Bilthoven
- Emmaplein 11:  Brands' Woningbureau: makelaardij in Bilthoven
- Emmaplein 11:  De Schouw: decennia van amusement in vele vormen
- Emmaplein 11:  Bilthovense kegelbaan bleef meer dan 80 jaar actief
- Emmaplein 11:  Wijn en spijslokaal: ontmoetingsplaats gesloten na 147 jaar
- Emmaplein 9:    Brievengaarder al snel naar het hoofdpostkantoor
- Emmaplein 3-5: Kruidenier, huishoudelijk en bloemsierkunst
- Emmaplein 1:    Melksalon In de Bonte Koe leverde rechtstreeks van de boer
- Emmaplein 1:    De Bonte Koe: het andere sociale centrum van Bilthoven
- Emmaplein 1:    Jade villa met Hollandse trapgevel en Chinese pagode

Oostzijde
- Emmaplein 4:    Ruim 65 jaar Van Weelden tweewielers aan het Emmaplein
- Emmaplein 6:    Burgersdijk adverteerde voor repatrianten uit Indonesië
- Emmaplein 10:  Benzinepomp nam ruimte in op het Emmaplein
- Emmaplein 12:  Albert Heijn Emmaplein kreeg een voltreffer te verduren
- Emmaplein 20:  Havekotte vereeuwigde het Bilthoven van de jaren 1920
- Emmaplein 22:  Eerste winkel in Bilthoven ruim zeventig jaar een apotheek

Bloothooft, G. (2021), Maurice Karnas gaf tuinen in Bilthoven vorm, De Biltse Grift 30/3, 66-71.

2022

Gerrit Bloothooft (2022), 'Voornamen in Limburg', Jaarboek Vereniging Veldeke Limburg 2021, pp67-76.

Presentations

 - 23/1/2022 Gerrit Bloothooft and Lindi Boeije, Given names in three generations of Turkish migrants in the Netherlands, 2022 American Name Society conference, Los Angeles (online)
- 2/2/2022 Gerrit Bloothooft, Naamkunde, Orde van den Prince afdeling Utrecht
- 7/10/2022 Gerrit Bloothooft, Naamkunde, Orde van den Prince afdeling Bergen op Zoom
- 21/10/2022 Gerrit Bloothooft, Hoe internationaal is de naamgeving in Nederland?, Naamkundedag, Meertens Instituut, Amsterdam

Weblog artikelen Neerlandistiek.nl

serie Voornamendrift:

over voornamenlijstjes en internationale invloed 

84. Geen nieuws, 28/12/2021  
85. Veel topnamen zijn internationaal, 6/1/2022 
86. De Amerikaanse invloed op voornamen in Nederland, 14/1/2022
87. Sophie is internationaal aantrekkelijk, en Sophia, Sofie en Sofia ook, 1/2/2022
98. De teloorgang van Maria, 12/8/2022
101. Hoe Johannes uit Europa verdween, 14/10/2022

over voornamen in België

88. Voornamen in België, 25/2/2022  
89. Katholieke naampolitiek, 21/3/2022
90. Voornamen in Vlaanderen van 1900, 25/3/2022 
91. Voornamen in Wallonië vanaf 1900, 1/4/2022
92. Koninklijke hypes in tijden van oorlog, 8/4/2022
93. Zeer Vlaamse vrouwennamen, 3/5/2022
94. Zeer Vlaamse mannennamen,10/5/2022

Over anagrammen en palindromen van namen

95. Voornaam anagrammen en palindromen, 17/5/2022
      Familienaamanagrammen en -palindromen, 13/7/2022
96. Van Sem Mes tot Martine Rietman, 15/7/2022
97. Anagramcomplexiteit van namen, 2/8/2022, download anagrambestand (zip)


99. Antal, 26/8/2022
100. De naamkunde verdient een huis, 24/9/2022

21 oktober 2022: Naamkundedag

102. Na 1960 overal meer variatie in voornamen, 2/12/2022

2023

Bloothooft, G. and Onland, D. (2023). Online Exploration of Given Name Popularity in the Netherlands Since 1790. In U. Bijak, P. Swoboda, & J. B. Walkowiak (Eds.), Proceedings of the 27th International Congress of Onomastic Sciences: Onomastics in Interaction With Other Branches of Science. Volume 2: Anthroponomastics (pp. 67–84). Kraków: Jagiellonian University Press. https://doi.org/10.4467/K7446.46/22.23.17270

Mandemakers, K., Bloothooft, G., Laan, F., Raad, J., Mourits, R.J., and Zijdeman, R.L. (2023). LINKS. A System for Historical Family Reconstruction in the Netherlands, Historical Life Course Studies 13, pp148-185.

Presentations

 - 22/1/2023 Gerrit Bloothooft, On the diffusion of popular international given names in Western countries, 2023 American Name Society conference, Los Angeles (online)

Popular
- 5/1/2023 diverse interviews nav de voornamen van 2022, gepubliceerd door de SVB, jeugdjournaal, Editie NL, RTV Utrecht, NPO 1, regionale dagbladen

- 28/2/2023 podcast voor Onze Taal / Instituut voor de Nederlandse taal 'Wat zegt je naam over jou'

- 8/3/2023 interview NRC nav het SCP-rapport 'Eigentijdse ongelijkheid' waarin voornaamgroepen zijn opgenomen.

Gerrit Bloothooft (2023), 'We zijn onze voornaam', Pedagogiek in praktijk 131/3, pp38-42

Gerrit Bloothooft (2023), 'Een kraamkliniek in De Bilt Station', De Biltse Grift 32/1, pp15-18.

Weblog artikelen Neerlandistiek.nl

serie Voornamendrift:

Rond de machtswet van voornamen

103. Natuurlijke selectie, 3/3/2023
104. Opgeteld en voorspeld, 14/3/2023
105. Een wonderbaarlijke voorspelbaarheid, 28/3/2023
106. Succesvolle nieuwkomers, 13/6/2023

Naamgeving in grote lijnen

107. Vernoemingsnamen, 9/8/2023
108. Herlevende voornamen, 5/9/2023
109. Hoe Nederland veranderde (in twee eeuwen voornamen), 12/9/2023

2024

Presentations:

- 2/2/2024 Gerrit Bloothooft en Anton Kunst, Het vergelijken van voornaamverdelingen, Grote Taaldag, Utrecht

Weblog artikelen Neerlandistiek.nl

serie Voornamendrift:

110. Voornamenlijstjes, 12/1/2024
111. Provinciale verschillen in populaire traditionele voornamen, 6/2/2024
112. Provinciale verschillen in modenamen, 12/3/2024

 

Popular
- 4/1/2024 diverse interviews n.a.v. de voornamen van 2023, gepubliceerd door de SVB, jeugdjournaal, NPO1, NOSsite, RTV Utrecht, RTV Oost, AD, Nederlands Dagblad, regionale dagbladen

Gerrit Bloothooft (2024), 'Dirk, Yvonne en Thomas', Onze Taal 93/2, p14.
Gerrit Bloothooft (2024), 'Naamkundig profileren', Onze Taal 93/3
Gerrit Bloothooft (2024), 'Ingebakken succes', Onze Taal 93/4
Gerrit Bloothooft (2024), 'Epke, Lijntje en Hubert', Onze Taal 93/5

Gerrit Bloothooft (2024), 'Het landgoed Noord-Houdringe', De Biltse Grift 33/1, pp2-11.
Gerrit Bloothooft (2024), 'Een wandeling met historie over Noord-Houdringe', De Biltse Grift 33/2, pp.
Gerrit Bloothooft (2024), 'Vuilstort op Noord-Houdringe', De Biltse Grift 33/3, pp.