Onderzoek Naamkunde


Het naamkunde onderzoek is oorspronkelijk gestart rond het onderwerp van koppeling van historische gegevens, maar gaandeweg omgebogen naar de naamkundige component van het probleem.

Daarbij gebruik ik o.a. de volgende bestanden

 • Alle familienamen van Nederlanders uit de Gemeentelijke Basis Administratie, selectie 2007
 • Alle voornamen van Nederlanders uit de Gemeentelijke Basis Administratie, selectie 2006
 • Alle Nederlandse babynamen jaarlijks sinds 1983 (4 miljoen), ook per gezin
 • Voornamen van Nederlanders, ouder dan 65 jaar (2 miljoen)
 • Alle Belgische babynamen sinds 1982 (2 miljoen)
 • Alle voornamen per gezin voor kinderen geboren tussen 1983-2001
 • Copernicus database met namen uit Oosteuropese landen
 • Zweedse voornamen uit telefoonbestand
 • Duitse voornamen uit telefoonbestand
 • Namen uit historische bronnen (vanaf 1600-1900, 1 miljoen personen)

Publicaties op naamkunde gebied

Bloothooft, G. (1994). 'Automatische familiereconstructie', Cahiers VGI (Vereniging voor Geschiedenis en Informatica', 7, 9-54. [web omzetting nog niet geheel voltooid]

Bloothooft, G. (1994). 'Corpus-Based Name Standardization', History and Computing, 6.3, 153-167.

Bloothooft, G. (1995). 'Multi-Source Family Reconstruction', History and Computing, 7.3, 90-103.

Bloothooft, G. (1995). ‘Het zoeken van namen in historische bestanden’. In Verslag van de workshop ‘Namen in historische bronnen’, Centraal Bureau voor Genealogie, 40-47.

Gerritzen, D., Bloothooft, G., van Poppel, F. en Verduin, J. (1998). 'Voornamen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (1820-1940)'. Naamkunde, 30, 1-29. [First names in the Alblasserwaard and Vijfheerenlanden (1820-1940)]

Gerritzen, D., Bloothooft, G., van Poppel, F. en Verduin, J. (1998). 'Vernoeming in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (1820-1940)'. Naamkunde, 30, 153-180. [Naming after relatives in the Alblasserwaard and Vijfheerenlanden (1820-1940)]

Bloothooft, G. (1998). 'Assessment of Systems of Nominal Retrieval and Historical Record Linkage', Computing and the Humanities 32, 39-56.

Bloothooft, G. (1999). 'In de naam van. 1. Namen en naamdragers', LINK 10-4, 12-17. [In the name of. 1. Names and named]

Bloothooft, G. (1999). 'In de naam van. 2. Uniseksnamen', LINK 11-2, 62-66. [In the name of. 2. Unisex names]

Bloothooft, G. (1999). 'In de naam van. 3. Bijzondere voornamen', LINK 11-3, 50-56. [In the name of. 3. Unusual surnames]

Bloothooft, G. (1999). 'In de naam van. 4. Chocolade letters', LINK 11-4, 26-34. [In the name of. 4. Chocolate letters]

Poppel, F. van, Bloothooft, G., Gerritzen, D., Verduin, J. (1999). 'Naming for Kin and the Development of Modern Family Structures: An Analysis of a Rural Region in the Netherlands in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries', The History of the Family, 4, 261-295.

Bloothooft, G. (2000). 'In de naam van. 5. Internationalisatie', LINK 12-1, 43-54. [In the name of. 5. Internationalisation]

Bloothooft, G. (2000). 'In de naam van. 6. Stammen en suffixen', LINK 12-2, 37-44. [In the name of. 6. Stems and suffixes]

Bloothooft, G. (2001). 'In de naam van. 7. Familienamen', LINK 12-3, 40-44. [In the name of. 7. Family names]

Bloothooft, G. (2001). 'Naamgeving binnen Nederlandse gezinnen tussen 1983 en 1999', Naamkunde, 33, 1, 1-47. [Naming in Dutch families between 1983 and 1999]

Bloothooft, G. (2002). 'Naming and subcultures in The Netherlands', Int. Conf. of Onomastic Sciences, Uppsala. Presentatie.

Bloothooft, G., van Nifterick, E. en Gerritzen, D. (2004). 'Van Amalia tot Zjors - Welke voornamen krijgen baby's tegenwoordig?', Onze Taal 73 (2/3), 60-63. [From Amalia to George - Which names do babies get nowadays?]

Bloothooft, G. (2004). 'In de naam van. 8. De voornamenkaart van Utrecht' (.pdf), LINK (te verschijnen) [In the name of. 8. The first-name map of Utrecht]

Bloothooft, G., van Nifterick, E. en Gerritzen, D. (2004). 'Over voornamen - hoe Nederland aan z'n voornamen komt', Het Spectrum, ISBN 90 274 8444 9, 364 pp.  [On first names - how The Netherlands gets its first names]
PR: Radio Utrecht, RTL EditieNL (12mei), Rotterdams Nieuwsblad en Geassocieerde Persdiensten Nederland (13aug), NCRV radio Cappuccino (21aug), Radio Oost (25aug), 1-2sep: ANP en persbericht UU, RTL nieuws, Radio 538, Radio Utrecht, Metro, Trouw, Parool, NRC,..., BNR nieuwsradio (3sep)
Zie voor meer informatie over voornamen ook de website van Emma van Nifterick: www.voornamelijk.nl en die van het Meertensinstituut: www.meertens.knaw.nl/voornamen/VNB/

Sanne
Tim
Lisa
Thomas
Laura
Niels
Fatima
Daniël
Britney
Iris
Bart
Kim
Olivier
Roos
Kevin
Gülhan
Jamai
Anouk
Michael
Sophie
Mark
Suzanne
Jeroen
Willemijn
Gianni
    Over
  voornamen
          Gerrit Bloothooft | Emma van Nifterick | Doreen Gerritzen
     Hoe Nederland
     aan z'n voornamen
     komt
 • Welke voornamen worden gegeven?
 • Waar vinden ouders hun inspiratie?
 • Wat verraadt een naam over afkomst?
 • Andere tijden, andere namen
 • Met kaarten, grafieken en lijsten
        Het Spectrum

Bloothooft, G., van Nifterick, E. en Gerritzen, D. (2004). 'De voornamenkaart van Nederland' (.pdf), GIS Magazine 2-4, 18-21. [The first names map of The Netherlands]

Bloothooft, G. (2004). 'Het koppelen van historische gegevens op naam', Naamkunde (ter perse). [Nominal linkage of historical information]

Gerritzen, D., van Dalen-Oskam, K. en Bloothooft, G. (2005). 'Bijbelse namen', in Leeg en ijdel, de invloed van de bijbel op het Nederlands, onder redactie van Nicoline van der Sijs, SDU uitgevers, Den Haag, ISBN 90-12-10740-7  [Biblical names]

Gerritzen, D. en Bloothooft, G. (2005). 'De Ypenburger stelt zich voor: "Mijn naam is ..."'. Inleidende tekst in 'Pleased to meet you Ypenburg', Kunsthuis 7X11, Den Haag

Gerritzen, D., van Nifterick, E., and Bloothooft, G. (2005). 'Proper names and etymology: the special position of first names', RIOn International Series, 1, 147-156.

Bloothooft, G. (2007). 'Opmerkelijke voornamen in de Gemeentelijke Basisadministratie (1). Grenzen aan de vorm?', Burgerzaken en Recht, 14, 383-388. [Remarkable first names in the Civil Administration (1). Limitations to the shape?]

Bloothooft, G. (2008). 'Opmerkelijke voornamen in de Gemeentelijke Basisadministratie (2). Patroniemen en familienamen', Burgerzaken en Recht, 15, 8-12. [Remarkable first names in the Civil Administration (2). Patronyms and Surnames.]

Bloothooft, G. (2008). 'Opmerkelijke voornamen in de Gemeentelijke Basisadministratie (3). We noemen hem Maria', Burgerzaken en Recht, 15, 39-41. [Remarkable first names in the Civil Administration (3). We name him Maria.]

Onland, D. en G. Bloothooft (2008), 'Voornaamgroepen en sociaal-ekonomische indicatoren', rapport voor het Bureau Strategische Kennisontwikkeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 57 pp. (zal in verkorte vorm verschijnen in de publicatiereeks van SKO). [Groups of first names and socio-economic indicators]

Bloothooft, G. and L. de Groot (2008), 'Name clustering on the basis of parental preferences', accepted for publication in Names 56:2

Bloothooft, G. (2010), 'Voornamen in kaart', in Anton Schuurman, Onno Boonstra (redactie), Tijd en Ruimte; Nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen, Matrijs, Utrecht, isbn 978-90-5345-388-9, p. x-y

Bloothooft, Gerrit, Dieuwertje van der Putte, en Eline Kouwets (2010), 'De namen van onze katten en honden', Onze Taal 4, 84-86.

Bloothooft, G. and D. Onland (2011), 'Socioeconomic determinants of first names', accepted for publication in Names. 

Reports
- Namen in context (.pdf) - Naamkunde op het Meertens Instituut, beleidsnota 2009
- Online presentatie van gegevens over voornamen en familienamen (.pdf) - als achtergrond bij melding aan het College Bescherming Persoonsgegevens (2009)

Aangepast 26-10-2010