Spraaktechnologie

Het onderzoek naar spraaktechnologie ligt op het gebied van automatische spraakherkenning waarbij de onderwerpen vaak gerelateerd zijn aan spraakwaarneming door de mens.

Ivm mijn activiteit op het gebied van de naamkunde, participeer ik in het Stevin project Autonomata (2005-2007), dat tot doel heeft de fonetische transcriptie van namen (eigennamen en toponiemen) te verbeteren.

Publicaties

Veenhof, T., and Bloothooft, G. (1987). 'Statistics of sequences of broad phonetic classes in newspaper Dutch,' PRIPU 12.1, 39-56.

Bloothooft, G. (1988). 'Automatische spraakherkenning', reader colloquium Signaalanalyse en spraak, 21-29, Stichting Spraaktechnologie, Leidschendam.

Vernooij, G.J., Bloothooft, G. en Holsteijn, Y van (1989). 'A simulation study on the usefullness of broad phonetic classification in automatic speech recognition', Proc. ICASSP Conferentie, Glasgow, 85-88.

Vernooij, G.J., and Bloothooft, G. (1989). 'Simulation of isolated word recognition on the basis of a hierarchy of phonetic classes', Proc. Eurospeech 89, Parijs, 469-472.

Mierlo, E.J.M., Blaauw, E., and Bloothooft, G. (1989). 'Phoneme segmentation of speech, based on temporal decomposition using bandfilter spectra and phonetic rules', Proc. Eurospeech 89, Parijs, 71-74.

Dix, P. and Bloothooft, G. (1990). 'A Geometrical Argument for Imposing an Additional Constraint on Temporal Decomposition', Proc. 1th International Conference on Spoken Language Processing, Kyoto, 41-44.

Dix, P. and Bloothooft, G. (1991). 'Segmentation of speech based upon a linear model of the effect of coarticulation' in 'Speech Recognition and Understanding', ed. by P. Laface, Springer, Berlin, 549-554.

Dix, P.J., Vernooij, G.J., and Bloothooft, G. (1991). 'A hierarchical broad phonetic classification scheme', Proc. Eurospeech 91, Genua, 1269-1272.

Dix, P.J. and Bloothooft, G. (1993). 'Segmentation by means of temporal decomposition', in 'Visual representations of speech signals', ed. by M. Cooke, S.Beet, and M. Crawford, Wiley, Chichester, 237-242.

Dix, P.J. and Bloothooft, G. (1994). 'A break-point analysis procedure based on temporal decomposition', IEEE transactions on Speech and Audio Processing 2, 9-17.

Bloothooft, G (1995). ‘Spraakautomatisering’, in Berg, J. van den ‘Informatietechnologie in het onderzoek in de humaniora’, in ‘Trends en Visie, Informatietechnologie in het Hoger onderwijs’, Wetenschappelijk Technische Raad SURF, Cramwickel, Amsterdam, 127-130.

Young, S. and Bloothooft, G. (eds.) (1997). ‘Corpus-Based Methods in Language and Speech Processing’, Kluwer Publishers, Dordrecht. 250 pp.

Morris, A.C., Bloothooft, G., Barry, W.J., Andreeva, B., Koreman, J. (1997). 'Human and Machine Identification of Consonantal Place of Articulation from Vocalic Transition'. Proc. 5th Eurospeech, Rhodes, IV: 2123-2126. [PDFfile]

Bloothooft, G. and den Os, E.A. (1997). 'The Elsnet Olympics: Testing Spoken Dialogue Systems at Eurospeech'97'. ELSNews 6.5, 1-3.

Bloothooft, G. (1998). 'A Course in SpeechMania'. ELSNews 7.1, 10.

Sevenster, B., de Krom, G., and Bloothooft, G. (1998). 'Evaluation and training of second-language learners' pronunciation using phoneme-based HMMs'. Proceedings of ESCA workshop on Speech Technology in Language Learning, Stockholm, 91-94.

Os, E.A. den and Bloothooft, G. (1998). 'Evaluating various dialogue systems with a single questionnaire: Analysis of the ELSNET Olympics'. Proc. Linguistic Resources and Evaluation Conference, Granada, 51-54.

Bloothooft, G. (1998). 'Spraaktechnologie in opmars'. In Blom, E. en Jansen, A-L. (Red.) Tijdperk Taal!, HAG Den Haag, 83-91. [Speech Technology in advance]

(1999) Interview in PCM september, 38-43, 'De computer leert luisteren' [The computer learns to listen]

Bloothooft, G. (2001). 'The Conversational Computer', the Parliament magazine, 124, 48.

 

Aangepast  02-04-2009Email