Zangstem

Het spectrum en de waarneming van gezongen klinkers was onderwerp van mijn proefschrift. Daarna is er onderzoek gedaan aan de zangers formant, boventoon zang en stemregisters. Het laatste vooral in relatie met fonetografie.

Publicaties

Zie ook Fonetografie

Bloothooft, G. (1982). 'Estimating contributions to spectral variation in sung vowels,' Proc. 2nd Conference of the International Decade of Research in Singing, Rotterdam, 24-32.

Bloothooft, G., and Plomp, R. (1984). 'Spectral analysis of sung vowels I. Variations due to differences between vowels, singers, and modes of singing,' J. Acoust. Soc. Am. 75, 1259-1264.

Bloothooft, G. (1984). 'De beschrijving van timbre door zangpedagogen,' Logopedie en Foniatrie 56, 6-8.

Bloothooft, G., and Plomp, R. (1985). 'Spectral analysis of sung vowels II. The effect of fundamental frequency on vowel spectra,' J. Acoust. Soc. Am. 77, 1580-1588.

Bloothooft, G. (1985). 'Akoestische eigenschappen van de professionele zangstem,' Publicatie nr. 76 van het Nederlands Akoestisch Genootschap, 11-20.

Bloothooft, G. (1985). 'De professionele zangstem,' Logopedie en Foniatrie 57, 237-242.

Bloothooft, G. (1985). 'Spectrum and timbre of sung vowels,' dissertatie, Vrije Universiteit Amsterdam.

Bloothooft, G., and Plomp, R. (1986). 'Spectral analysis of sung vowels III. Characteristics of singers and modes of singing,' J. Acoust. Soc. Am. 79, 852-864.

Bloothooft, G., and Plomp, R. (1986). 'The sound level of the singer's formant in professional singing', J. Acoust. Soc. Am. 79, 2028-2033.

Bloothooft, G. (1987). 'Notes on voice quality in professional singing,' J. of Research in Singing 10, 3-16.

Bloothooft, G. (1988). 'Zang, muzikale spraak', in: Ter sprake, samengesteld door M.P.R. van den Broecke, pp.191-199, Foris, Dordrecht.

Bloothooft, G. and Plomp, R. (1988). 'The timbre of sung vowels', J. Acoust.Soc.Am 84, 847-860.

Bloothooft, G., Bringmann, E., van Cappellen, M., van Luipen, J.M., and Thomassen, K.P. (1991). 'A phonetic study of overtone singing', Proc. XIIth Congress of Phonetic Sciences, Aix-en-Provence, V 14-17.

Bloothooft, G. en Pabon, P. (1991). 'Zangstem en Computer'. In 'Mens en stem', publicatie van de Ned. Stemstichting.

Bloothooft, G., Bringmann, E., van Cappellen, M., van Luipen, J.M., and Thomassen, K.P. (1992). 'Acoustics and perception of overtone singing', J. Acoust. Soc. Am. 92, 1827-1836

Bloothooft,G., Hierden, Ellen van, Nijland L. (1994). 'The perceptual vowel space at high pitches'. Voice Conference, Philapdelphia (abstract).

Bloothooft, G., de Krom, G., Jansen, S. and Heijden, A. van der (1994). 'Electroglottogram recordings during overtone singing'. Voice Conference, Philapdelphia (abstract)

Berg, L.G. van den, Bruijn, C. de, Bloothooft, G., and Krom, G. de (1995). ‘Co-modulation of F0 and formant frequencies in singing’. Proc. XIIIth ICPhS, Stockholm, I: 230-233.

Krom, G. de and Bloothooft, G. (1995). ‘Timing and accuracy of fundamental frequency changes in singing’, Proc. XIIIth ICPhS, Stockholm, I: 206-209.

Bloothooft, G. (1996). ‘Het dansende middenrif’. Akkoord (96/5), 16-19. [The dancing diaphragm]

Jansens, S., Bloothooft, G., Krom, G. de (1997). 'Perception and Acoustics of Emotions in Singing'. Proc. 5th Eurospeech, Rhodes, IV: 2155-2158.

Bloothooft, G. and Pabon, P. (1999). 'Vocal registers revisited'. Proceedings Eurospeech'99, Budapest, 423-426. [PDF file]

Bloothooft, G., Wijck, M. van, and Pabon, P. (2001). 'Relations between vocal registers in voice breaks', Proceedings Eurospeech'01, Aalborg, 39-42.

 

Aangepast 02-04-2009Email