startpagina | voor de bouw | de bouw | Smitt | 1915-1928 | Woittiez | jaren 70 | recent | renovaties

De bouw

Op 27 januari 1914 dient aannemer C. van Westrhenen een bouwaanvraag in voor een gemetseld woonhuis in De Bilt "Station",  hoek Kruislaan sectie D No 2426 (onderdeel van Park Vogelzang, in de eerste jaren adres Kruislaan 9). Al op 31 januari 1914 wordt dit door B&W van De Bilt goedgekeurd. Op 13 mei 1914 wordt het toegestaan om in afwijking van het oorspronkelijke plan, twee extra zolderkamers en een schoorsteen te maken. Op 2 januari 1915 wordt de bouw van een schuurtje van 3x6 m achter het huis goedgekeurd. Het perceel is op dat moment beperkt tot 19 x 23 m. [bron: dossier Koppellaan 2, Bouw- en Woningtoezicht gemeente de Bilt]


Linker zijgevel en voorgevel (plan). De dakversieringen zijn uiteindelijk niet gerealiseerd, de voordeur
is iets naar links geplaatst (en daarmee de gang smaller uitgevoerd). Het balkon is minder breed geworden. In de linker zijgevel zijn de dubbele deuren beperkt gebleven tot een enkele deur (zie situatie 1915-1928).


Dwarsdoorsneden. Van links naar rechts, en van voor naar achter (zie A, B en D op de plattegrond
hieronder).


Plattegrond van de begane grond. Uiteindelijk is de kleinere kamer rechts
iets verbreed ten koste van de gang, waardoor de voordeur iets naar links
geplaatst is. Dat is op de plattegrond zwak zichtbaar. De afvoeren lopen naar
de beerput (closet) en de zinkpunt (keuken). De buitendeur van de keuken is
waarschijnlijk iets naar rechts verplaatst ten opzichte van dit plan.
De achterwoonkamer had een buitendeur in de linker gevel en alleen een raam
achter. De deur van de kleine voorkamer is meer naar achter geplaatst.

C. van Westrhenen bouwde de woning waarschijnlijk in opdracht van H.M. Smitt, directeur van de gelijknamige fabriek van hoekmeet- en waterpasinstrumenten aan Middellaan 5. Op 24 augustus 1915 vraagt de laatste namelijk toestemming om een herverdeling van de bovenverdieping van zijne villa 'Beukenoord'  aan Kruislaan 9 toe te staan. Dat wordt op 1 september 1915 goedgekeurd, waarmee de huidige indeling een feit wordt. De huidige bergkamer is dan nog wel gesplitst in een kamer voor de meid en een doorloopruimte met daarin een schoorsteen. Er was geen badkamer in het huis opgenomen. De huidige badkamer was toen de kinderkamer voor dochter Manna.

Smitt gebruikte als adres in die tijd regelmatig de naam 'Beukenoord'. In die tijd werden veel nieuwe huizen in Bilthoven naar bomen of landschap in de nabije omgeving van het huis genoemd. De bruine beuk die nu op de hoek Koppellaan - Spoorlaan staat, moet er in ieder geval in 1914 ook al hebben gestaan. Omdat het huis gebouwd is op een plek waar eerder de hoek van de boomgaard van boerderij Eikelestein was, welke omzoomd was door een bosschage van mogelijk beukenbomen, kan ook dat inspiratie hebben gegeven voor de naam.